Úterý 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve druhém čtvrtletí 2014 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 17 miliard Kč

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve druhém čtvrtletí roku 2014.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 837 200 tis. Kč, jednorázově placené 168 687 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 274 175 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 161 328 smluv.

clipboard0145

II. Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 391 490 tis. Kč na základě 28 782 smluv.

clipboard0146

III. Úvěrové produkty a depozita 

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  12 312 849 tis. Kč při celkovém počtu 9 002 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty.

clipboard0147

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.