Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

DŮVĚRA VE FONDY ROSTE

bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 361,49 miliard Kč. Investice do fondů tak zaznamenaly historickou úroveň a přibližují české domácnosti ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování. 

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2015 výše 1,146 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 361,49 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí 2015 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 32,63 miliard Kč, tj. o 9,92% (z 328,86 mld. Kč k 31.12.2014 na 361,49 mld. Kč k 31.3.2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.3.2015 výše 1,146 bilionu korun a vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2015 o 43 miliard Kč (z 1,103 bn Kč k 31.12.2014 na 1,146 bn Kč k 31.3.2015). 

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2015)

clipboard0711

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí 2015 o 32,63 miliardy korun (tj. 9,92 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 15,64 miliard korun (tj. o 9,66 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 16,99 miliard korun (tj. o 10,18 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů, fondů fondů, strukturovaných fondů1 a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

clipboard0712

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2015) 

clipboard0713

Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 361,49 miliard Kč (k 31.3.2015), přičemž 77 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 23 % je drženo právnickými osobami.

clipboard0714

Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí 

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2015 skupina ČSOB (97,54 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,71 mld. Kč), skupina Komerční banky (45,70 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,33 mld. Kč) a Conseq (21,81 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,146 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 70,08 mld. Kč.

clipboard0715

Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 97.949 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2015 hodnoty 2,174 bn Kč, což znamená nárůst o 67 miliard Kč (z 2,107 bn Kč k 31.12.2014  na 2,174 bn Kč k 31.3.2015).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.