CZK/€ 24.735 -0,06%

CZK/$ 22.795 -0,26%

CZK/£ 29.035 -0,10%

CZK/CHF 24.969 -0,04%

18. 01. 2019

0 komentářů

Subjekty:

CRIF: Počet podnikatelů v ČR se v roce 2018 zvýšil nejvíce za posledních 6 let

 

V roce 2018 začalo v České republice podnikat téměř 59 tisíc lidí, zatímco necelých 46 tisíc lidí své podnikání naopak ukončilo. V České republice tak v uplynulém roce přibylo 13 tisíc fyzických osob podnikatelů, což je nejvyšší přírůstek za posledních šest let. Polovinu nových podnikatelů tvořili v roce 2018 mladí lidé do 30 let. Zatímco lidé do 30 let se v posledních letech pouští do podnikání stále častěji, počet starších podnikatelů se postupně snižuje. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Loading 

„V posledních pěti letech pozorujeme v České republice výraznou stabilizaci počtu fyzických osob podnikatelů. Zatímco počet nových podnikatelských oprávnění se drží okolo 58 tisíc ročně, počet ukončených oprávnění se pohybuje okolo 49 tisíc ročně. Výrazně se ale mění struktura začínajících podnikatelů, mezi kterými postupně přebírají dominantní roli mladí lidé do 30 let. Zatímco v roce 2011 tvořili pouze pětinu nových podnikatelů, v roce 2015 to byly již téměř dvě pětiny a v uplynulém roce už tvořili lidé do 30 let polovinu všech nových podnikatelů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V roce 2018 začalo v České republice podnikat přes 28 tisíc lidí do 30 let, 16 tisíc podnikatelů spadalo do rozmezí 31-40 let, 8,5 tisíce do skupiny 41-50 let a necelým 4 tisícům nových podnikatelů bylo 51 let a více. Lidé do 30 let jsou přitom jedinou věkovou skupinou, u které se počet nových podnikatelů každoročně zvyšuje. U ostatních věkových skupin naopak zájem o podnikání slábne, nejvíce u nejstarší generace.

Od roku 2011 se počet nových podnikatelů do 30 let zvýšil téměř o dvě třetiny, zatímco počet podnikatelů ve věku od 31 do 40 let klesl na polovinu. Počet lidí ve věku od 41 do 50 let, kteří začínají s podnikáním, se snížil téměř na dvě pětiny, u starších podnikatelů dokonce na třetinu. „Dnešní generace mladých lidí má jiná životní očekávání než předchozí generace a je také odvážnější při zkoušení nových věcí. Cílem řady mladých lidí je vlastní podnikání, které si spojují s určitou tvůrčí svobodou a flexibilitou. Podnikání formou fyzické osoby podnikatele je pro ně přitom snadné a méně náročné než zakládání obchodních společností. Část z nich rovněž využívá podnikatelské oprávnění k přivýdělku před nástupem do zaměstnání, nikoli primárně jako rozjezd vážného podnikání,“ vysvětluje rostoucí zájem mladých lidí o podnikatelská oprávnění Věra Kameníčková. Starší věkové skupiny naopak více hledají jistotu stálého příjmu se stabilním výhledem do budoucna, které lze v zaměstnání v současné ekonomické situaci dosáhnout poměrně snadno.

Nejvíce podnikatelů přibylo v Praze a ve Středočeském kraji, jejich počet naopak klesl na Karlovarsku a Liberecku

Nejvíce lidí začalo v uplynulém roce podnikat v Praze (9 495), ve Středočeském kraji (7 569) a v Jihomoravském kraji (6 426). Nejvíce fyzických osob s podnikáním skončilo v Praze (5 756), v Moravskoslezském kraji (5 648) a ve Středočeském kraji (5 508).

V roce 2018 přibylo nejvíce podnikatelů v Praze, konkrétně 3 739. Následoval Středočeský kraj, kde přibylo 2 061 podnikatelů, a Vysočina, kde šlo o 1 167 podnikatelů. Naopak v Karlovarském kraji se počet podnikatelů meziročně snížil o 406 a na Liberecku o 82. Poměr nových podnikatelů vůči končícím byl nejpříznivější na Vysočině, kde každých 10 končících podnikatelů nahradilo 17 nových, a v Praze, kde šlo o 16 nových podnikatelů na 10 končících. V Celé ČR začalo s podnikáním v průměru 13 nových fyzických osob na každých 10 končících.

Končili především podnikatelé v obchodu a stavebnictví

Nejvíce fyzických osob začalo v roce 2018 podnikat v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně 10 433. Následoval zpracovatelský průmysl s 8 580 novými podnikateli a obchod, kde začalo s podnikáním 8 573 lidí. Právě v obchodu skončilo s podnikáním zdaleka nejvíce lidí, konkrétně 12 830. S odstupem následovalo stavebnictví, kde s podnikáním skončilo 7 523 lidí, a zpracovatelský průmysl, ve kterém skončilo 5 761 podnikatelů.

V roce 2018 tak přibylo nejvíce podnikatelů v profesních, vědeckých a technických činnostech (5 176), ve zpracovatelském průmyslu (2 819) a v informačních a komunikačních činnostech (2 220). Počet podnikatelů se naopak snížil v obchodu, a to o 4 257, v ubytování a stravování (o 703) a ve stavebnictví (o 175).

Poznámka pro redaktory:

Analýza se věnuje fyzickým osobám podnikatelům (FOP). Pokud jsou v textu kvůli lepší čitelnosti uvedeni lidé či podnikatelé, jde vždy o fyzické osoby podnikatele. Analýza nepostihuje skupinu lidí podnikají skrze právnickou osobu.

 

Graf 1: Počet nově vzniklých fyzických osob podnikatelů v letech 2010 – 2018

Zdroj: výpočty CRIF – Czech Credit Bureau

 

Graf 2: Počet zaniklých fyzických osob podnikatelů v letech 2010 – 2018

Zdroj: výpočty CRIF – Czech Credit Bureau

* Výkyv v počtu zaniklých FOP v roce 2013 je způsoben čištěním dat v Registru ekonomických subjektů

 

Graf 3: Čistý přírůstek fyzických osob podnikatelů v letech 2010 – 2018

Zdroj: výpočty CRIF – Czech Credit Bureau

* Výkyv v roce 2013 je způsoben čištěním dat v Registru ekonomických subjektů

Tabulka 1: Vznik a zánik fyzických osob podnikatelů v letech 2010 – 2018

FOP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vznik FOP 85 034 82 605 71 597 63 119 57 595 59 304 56 837 58 005 58 974
Zánik FOP 49 662 40 685 42 388 79 006 47 905 49 754 49 659 49 027 45 881
Čistý přírůstek 35 372 41 920 29 209 -15 887 9 690 9 550 7 178 8 978 13 093

Zdroj: CRIF – výpočty Czech Credit Bureau

 

Tabulka 2: Věková struktura nových fyzických osob podnikatelů v uplynulých letech

Věk FOP v době vzniku 2011 2015 2016 2017 2018
18 až 30 let 17 321 20 715 22 841 25 260 28 224
31 až 40 let 32 669 18 319 17 461 16 829 16 045
41 až 50 let 18 194 9 643 9 260 8 567 8 044
51 až 60 let 6 985 3 433 3 146 2 789 2 554
61 let a více 3 911 1 845 1 570 1 406 1 250
Neuvedeno 3 982 4 734 2 647 3 209 2 857
Celkem 83 062 58 689 56 925 58 060 58 974

Zdroj: CRIF – výpočty Czech Credit Bureau

 

Tabulka 3: Podíl nových fyzických osob podnikatelů na celkovém počtu nových FOP

Podíl FOP dle věku 2011 2015 2016 2017 2018
18 až 30 let 22% 38% 42% 46% 50%
31 až 40 let 41% 34% 32% 31% 29%
41 až 50 let 23% 18% 17% 16% 14%
51 až 60 let 9% 6% 6% 5% 5%
61 let a více 5% 3% 3% 3% 2%

Zdroj: CRIF – výpočty Czech Credit Bureau

 

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *