CZK/€ 24.375 +0,06%

CZK/$ 23.139 -0,71%

CZK/£ 28.387 -0,11%

CZK/CHF 24.780 +0,38%

18. 09. 2012

0 komentářů

ČLFA: Novela zákona o spotřebitelském úvěru by pomohla šedé zóně

 


 

Podle ČLFA, která sdružuje 53 nebankovních společností poskytujících leasing, úvěry, splátkový prodej a factoring, je problematické především doplnění dosud platné formulace o povinnosti věřitele posuzovat úvěryschopnost spotřebitele před poskytnutím úvěru. Toto doplnění může vést k závěru, že věřitel je odpovědný i za případnou budoucí neschopnost spotřebitele splatit poskytnutý úvěr. „Seriózní poskytovatelé úvěrů by byli nuceni přijmout nadstandardní pravidla pro posuzování bonity klientů, čímž by došlo k výraznému omezení dostupnosti jejich produktů. Vyústěním by mohl být přesun značné části zákazníků do šedé zóny,“ upozorňuje členka představenstva ČLFA Blažena Valkošáková.

Podle Blaženy Valkošákové přitom už dnes členové ČLFA prověřují úvěryschopnost zákazníků velmi důkladně. Výsledkem je nárůst odmítnutých zájemců o úvěry a na druhé straně snížení počtu smluv, u kterých dochází k problémům se splatností.

ČLFA poukazuje i na další pasáže vládní novely: za spornou považuje zobecňující formulaci, podle níž musí být informace ve smlouvě uvedeny „jasným, výstižným a zřetelným způsobem“, která by ve spojení s potenciálním zneplatněním smlouvy mohla iniciovat spekulativní jednání některých spotřebitelů. Subjektivizace zmíněné formulace jde přitom nad rámec platné evropské směrnice. ČLFA nesouhlasí ani se zákazem použití směnek a šeků ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru a za nepřiměřené až drakonické označuje navrhované pokuty za správní delikty. Novela podle ČLFA také neřeší stávající legislativní znevýhodnění spotřebitelského leasingu.

Motivace k přijetí novely jsou přitom podle ČLFA správné. Asociace vítá, že novela má eliminovat konkrétní nemravné praktiky nesolidních poskytovatelů úvěrů. Jde vesměs o postupy, které jsou už dnes v rozporu s etickým kodexem ČLFA. Asociace tak například souhlasí se zákazem zajištění, které je ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky, i se zákazem využívání předražených informačních telefonních linek.

Vítaná snaha autorů novely eliminovat lichvářské praktiky se vinou některých víceznačných formulací obrátila proti původnímu smyslu. Věříme, že naše připomínky budou zohledněny v dalším jednání a že výsledkem bude skutečně norma, kterou si všichni zodpovědní partneři přejí, tedy norma, která české spotřebitele ochrání před nekalými praktikami, a naopak jim zpřístupní bezpečné finanční produkty seriózních poskytovatelů,“ dodává Blažena Valkošáková.

REKLAMA

Největší nedostatky novely zákona o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010 Sb., sněmovní tisk 781) podle ČLFA        

  1. ČLFA považuje za chybu, že novela nebude využita k harmonizaci zákona o spotřebitelském úvěru se zněním evropské směrnice 2008/48/ES a že nepočítá s vypuštěním finančního leasingu pro spotřebitele ze sféry jeho aplikace. Současný stav přitom výrazně komplikuje využívání leasingu pro financování potřeb domácností.
  2. Za odporující harmonizačnímu poslání směrnice EU a reálným možnostem poskytovatele spotřebitelského úvěru označuje ČLFA navrženou formulaci o povinnosti věřitele posuzovat před poskytnutím úvěru i budoucí úvěryschopnost spotřebitele. Použitá formulace může vést k závěru o odpovědnosti věřitele za to, že spotřebitel nebude schopen splatit poskytnutý úvěr. To může vést k omezení dostupnosti úvěrů pro řadu spotřebitelů, respektive k jejich přesunu do šedé zóny.
  3. Za spornou považuje ČLFA subjektivizující formulaci, podle níž musí být informace ve smlouvě uvedeny „jasným, výstižným a zřetelným způsobem“. Ve spojení s možností neplatnosti smlouvy mohou takto obecně vymezená kritéria vést k právní nejistotě a ke spekulativnímu jednání některých spotřebitelů. Charakteristiky obsahu smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou přitom již řešeny v platném zákoně o ochraně spotřebitele.
  4. ČLFA nesouhlasí se zákazem použití směnek a šeků ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru. Jde o standardní platební a zajišťovací nástroje. Jejich zneužití subjekty šedé zóny, k nimž došlo v minulosti, by podle ČLFA nemělo být řešeno obecným zákazem. Asociace už před časem zakázala vyžadování blankosměnek bez smluvně dohodnutého způsobu ve svém etickém kodexu.
  5. ČLFA vnímá jako nepřiměřené až drakonické pokuty za správní delikty vymezené v návrhu novely. Navržené rozdělení správních deliktů považuje za nedostatečné – jsou navrhovány stejné sankce za různé delikty s velmi odlišnými důsledky. Také to může vést k omezení dostupnosti úvěrů od seriózních poskytovatelů pro řadu spotřebitelů, respektive k jejich přesunu do šedé zóny.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *