Středa 14. dubna. Svátek má Vincenc.

České domácnosti věří investicím do fondů

K 30.9.2014 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno rekordních 315,94 miliard Kč. investice ve fondech tak dosáhly historické úrovně a přibližují české domácnosti ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty rodinného majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2014 výše 1,071 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 315,94 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 18,46 miliard Kč, tj. o 6,21 % (z 297,48 mld. Kč k 30.6.2014 na 315,94 mld. Kč k 30.9.2014).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.9.2014 výše 1,071 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2014 o 41 miliard Kč (z 1,030 bn Kč k 30.6.2014 na 1,071 bn Kč k 30.9.2014).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zohledněny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 
 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2014)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční společnost, a. s.

243 198

Česká spořitelna, a. s. (group)

198 744

ČSOB (group)

177 790

Komerční banka (group)

135 671

ING (group)

114 545

AXA Investiční společnost, a. s.

57 032

Conseq Investment Management, a.s.

36 273

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

23 036

Raiffeisenbank a.s.

19 648

AMISTA investiční společnost, a. s.

18 040

AVANT investiční společnost, a.s.

14 157

J&T (group)

12 001

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

5 371

RSJ a.s. 

3 351

BNP Paribas Asset Management

2 790

AKRO investiční společnost, a.s.

2 780

Citibank Europe plc, organizační složka

1 830

BH Securities a.s. 

1 718

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 308

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 256

OSTATNÍ

642

CELKEM

1 071 182

Investice ve fondech:

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během třetího čtvrtletí 2014 o 18,46 miliard korun (tj. 6,21 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během třetího čtvrtletí 2014 o 7,31 miliard korun (tj. o 4,72 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 11,15 miliard korun (tj. o 7,82 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů a fondů fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ fondu

Celkem k 30.9.2014

 

Celkem ke 31.12.2013

Změna od počátku roku 31.12.2013 – 30.9.2014

Fondy peněžního trhu

10 495 131 868 Kč

12 008 027 457 Kč

–12,60%

–1 512 895 589 Kč

Zajištěné fondy

33 110 090 072 Kč

36 898 706 375 Kč

–10,27%

–3 788 616 303 Kč

Akciové fondy

58 400 998 923 Kč

52 253 507 240 Kč

11,76%

6 147 491 683 Kč

Dluhopisové fondy

103 606 124 778 Kč

88 415 604 664 Kč

17,18%

15 190 520 114 Kč

Fondy smíšené

92 969 303 254 Kč

51 472 395 338 Kč

80,62%

41 496 907 916 Kč

Fondy fondů

12 396 429 289 Kč

24 479 388 934 Kč

–49,36%

–12 082 959 645 Kč

Fondy nemovitostní

4 965 384 190 Kč

4 316 829 212 Kč

15,02%

648 554 979 Kč

Celkem fondy (celý trh)

315 943 462 374 Kč

269 844 459 220 Kč

17,08%

46 099 003 154 Kč

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2014)

Typ fondu

Celkem k 30.9.2013

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

Fondy peněžního trhu

1 277 153 593 Kč

9 217 978 275 Kč

10 495 131 868 Kč

Zajištěné fondy

618 924 509 Kč

32 491 165 563 Kč

33 110 090 072 Kč

Akciové fondy

22 524 479 600 Kč

35 876 519 323 Kč

58 400 998 923 Kč

Dluhopisové fondy

58 767 492 145 Kč

44 838 632 633 Kč

103 606 124 778 Kč

Fondy smíšené

54 884 497 301 Kč

38 084 805 953 Kč

92 969 303 254 Kč

Fondy fondů

11 889 628 027 Kč

506 801 262 Kč

12 396 429 289 Kč

Fondy nemovitostní

3 822 876 789 Kč

1 142 507 401 Kč

4 965 384 190 Kč

CELKEM

153 785 051 964 Kč

162 158 410 410 Kč

315 943 462 374 Kč

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 315,94 miliard Kč (k 30.9.2014), přičemž 72 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 28 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2014 skupina ČSOB (84,63 mld. Kč), skupina České spořitelny (82,24 mld. Kč), skupina Komerční banky (37,99 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (24,58 mld. Kč) a ČP Invest (19,51 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,071 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 69,508 mld. Kč.

Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 83.812 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2014 hodnoty 2,122 bn Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletní 2014 o 155 miliard Kč (z 1 967 mld. Kč k 30.6.2014  na 2 122 mld. Kč k 30.9.2014).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.