Pondělí 13. července. Svátek má Markéta.

Česká republika v bílé knize o důchodových systémech v EU

Penze 22.02.2012 | 16:45 0 Komentářů

Bílá kniha stručně hodnotí současný stav důchodových systémů v členských zemích Evropské unie a ukazuje očekávaný budoucí vývoj těchto systémů pod vlivem demografického vývoje a momentální nepříznivé ekonomické situace.

Pozornost je upřena především na vzájemně propojenou problematiku dlouhodobé udržitelnosti systémů a přiměřenosti vyplácených dávek. Při pohledu na doporučení obsažená v Bílé knize pro národní důchodové systémy je zřejmé, že česká důchodová reforma v podobě, ve které byla přijata v roce 2011, doporučení Evropské komise do značné míry respektuje. Tato skutečnost byla zaregistrována i tvůrci Bílé knihy a Česká republika je jako jedna z mála členských zemí v textu přímo zmíněna jako země, která provedla důchodovou reformu v souladu s těmito doporučeními.

EU v důchodových systémech respektuje princip subsidiarity, a tedy zodpovědnost za důchodové systémy bude nadále na jednotlivých členských státech. EU však současně má k dispozici nástroje, které může využít k lepší koordinaci a podpoře důchodových reforem v členských státech. Současně může využít i existující struktury k expertní podpoře a prostředky z Evropských fondů k financování některých výdajů vyvolaných důchodovými reformami.

Bílá kniha obsahuje sadu doporučení, které vymezují oblasti, na které by se měly členské státy při reformách důchodového systému zaměřit:

  • svázat věk pro odchod do důchodu s očekávanou střední délkou života
  • omezit předčasné důchody a další cesty z trhu práce
  • podpořit delší pracovní kariéry zabezpečením lepšího přístupu k celoživotnímu vzdělávání, upravit pracovních prostředí specificky pro různorodé pracovníky, rozvíjet pracovní příležitosti pro starší osoby a podporovat aktivní a zdravé stárnutí
  • sjednotit věk pro odchod do důchodu mužů a žen
  • podpořit rozvoj doplňkového důchodového spoření a tím podpořit důchodové příjm

Důchodová reforma v České republice přináší významné změny jak ve státním průběžně financovaném pilíři, tak v soukromých fondově financovaných systémech. Hlavními změnami jsou sjednocení věkové hranice pro odchod do důchodu mužů a žen a neomezené zvyšování důchodového věku tempem dva měsíce za rok, které odpovídá očekávanému nárůstu střední délky života české populace a tím stabilizuje počet let strávených v důchodu. Současně došlo ke zpřísnění podmínek předčasných důchodů. Souběžně byl reformován systém penzijního připojištění se státním příspěvkem, včetně změn v oblasti státní podpory, a od 1. ledna 2013 bude spuštěn systém důchodového spoření. Oba tyto kroky zajistí vyšší diverzifikaci příjmů občanů ve stáří.

Plný text Bílé knihy o důchodech je, prozatím pouze v angličtině, k dispozici na webových stránkách Evropské komise na adrese:

http://europa.eu/…sesAction.do?…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.