Pondělí 01. června. Svátek má Laura.

Ceny pohonných hmot dále rostly

Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu oproti květnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zrychlil na 2,6 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v květnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle bydlení způsobily zejména vyšší ceny elektřiny o 2,3 %. V oddíle doprava pokračoval třetí měsíc růst cen pohonných hmot a olejů, který v červnu činil 3,3 %. Průměrná cena motorové nafty (32,36 Kč/l) byla nejvyšší od července 2015, cena benzinu Natural 95 (33,12 Kč/l) dokonce od prosince 2014. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny ve skupině mléko, sýry, vejce, kde byly ceny sýrů a tvarohů vyšší o 1,7 % a ceny vajec o 5,0 %. Růst cen nastal i u dalších potravin. Ceny ovoce byly vyšší o 1,7 %, zeleniny o 0,8 %, z toho ceny brambor o 28,3 % (částečně vlivem přechodu nabídky trhu z pozdních na rané brambory). Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 0,8 % a ceny másla o 4,3 %. Zvýšení spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura bylo způsobeno růstem sezónních cen dovolených s komplexními službami o 3,7 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v červnu měl vliv především pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů i obuvi klesly shodně o 0,7 %. Snížení cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácností ovlivnil zejména pokles cen zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,0 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák klesly ceny piva o 1,9 % a ceny lihovin o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2,6 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v květnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot a olejů v červnu vzrostly o 10,5 % (v květnu o 4,9 %). V oddíle bydlení došlo ke zvýšení cenové hladiny zejména důsledkem vyššího meziročního růstu cen elektřiny o 5,1 % (v květnu o 2,8 %) a cen nájemného z bytu o 3,1 % (v květnu o 2,9 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde byly vyšší ceny vodného o 1,8 % a stočného o 1,3 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly ceny vajec meziročně vyšší o 18,1 %, másla o 10,9 %, ovoce o 7,8 %, zeleniny o 8,5 %, z toho ceny brambor o 7,9 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle doprava (nárůst o 4,6 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 5,2 %, vína o 2,9 %, piva o 1,6 % a tabákových výrobků o 3,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v červnu ceny v oddíle pošty a telekomunikace, zejména vlivem nižších cen telefonních a faxových služeb o 1,7 %. Pokles cen nastal též v oddíle odívání a obuv vlivem nižších cen oděvů o 1,7 %. V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 0,8 % a ceny tepla a teplé vody o 0,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 2,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 2,0 %, což je o 0,5 procentního bodu více než v dubnu.Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,6 %) a nejméně v Irsku a v Řecku (o 0,7 %, resp. o 0,8 %). Na Slovensku cenový růst v květnu zpomalil na 2,7 % z 3,0 % v dubnu. V Německu byly ceny vyšší o 2,2 % (v dubnu o 1,4 %).Podle předběžných výpočtů vzrostl v červnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2018 je 2,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.