Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Bankroty podnikatelských subjektů – duben 2017

Investice 04.05.2017 | 13:57 0 Komentářů

V dubnu 2017 bylo vyhlášeno 69 bankrotů obchodních společností (o 1 více než v březnu) a 500 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 200 méně než v březnu).

V  dubnu bylo zároveň podáno 137 návrhů na bankrot obchodních společností (o 11 více než v březnu). Zároveň bylo podáno 631 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 186 méně než v březnu).

V období od května 2016 do dubna 2017 bylo vyhlášeno 915 bankrotů obchodních společností. To je o jeden bankrot méně než v předchozím období. V posledních 12 měsících bylo dále vyhlášeno 6 795 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 854 méně než v předchozím období). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností téměř nezměnil, zatímco a počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se snížil o 11 %. Počet oddlužení fyzických osob podnikatelů za posledních 12 měsíců se meziročně snížil o 10 % na 6 274 (pokles o 692).

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů po odpočtu oddlužení se meziročně snížil o 24 % na 521 bankrotů oproti 683 bankrotům v předešlém období.

V posledních 12 měsících bylo podáno 1 687 návrhů na bankrot obchodních společností (o 260 méně než v předchozím období) a 8 443 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 1 140 méně než v předchozím období). Meziročně se snížil počet návrhů na bankrot obchodních společností o 13 %, a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů o 12 %.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v dubnu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno ve stavebnictví (15 bankrotů), v průmyslu, obchodu a sektoru služby převážně pro podniky (shodně 12 bankrotů). Nejméně naopak v odvětvích doprava, skladování, CK a v ubytování a stravování (shodně 3 bankroty).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod (227 bankrotů), stavebnictví (159 bankrotů) a průmysl (153 bankrotů), nejméně to bylo v odvětví zemědělství a dobývání (31 bankrotů), doprava, skladování, CK (37 bankrotů) a ubytování a stravování (44 bankrotů).

Meziročně se počet bankrotů obchodních společností ve většině odvětví snížil. Jejich počet vzrostl ve třech odvětvích. Jsou jimi stavebnictví (+ 20 %), nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (+ 11 %), ubytování a stravování (+ 10 %). Nejvíce se počet bankrotů snížil v dopravě, skladování, CK (- 27 %) a v ostatních službách (- 13 %).

Na 10 000 obchodních společností připadlo v posledních 12 měsících v průměru 19,2 bankrotu. Nejvíce to bylo ve stavebnictví (38,6 bankrotu) a v průmyslu (29,3 bankrotu). Nejméně potom odvětví ostatní služby (12,1 bankrotu) a ve službách převážně pro podniky (14 bankrotů).

V dubnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (34 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (6 bankrotů). Po jednom bankrotu bylo vyhlášeno na Vysočině a v Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji.

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (361 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (124 bankrotů). Nejméně to bylo v Karlovarském kraji a na Vysočině (shodně 18 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil v 6 krajích, v 6 krajích se zvýšil a ve dvou stagnoval. Největší nárůst zaznamenal Karlovarský kraj (+ 80 %), Liberecký kraj (+ 38 %) a Ústecký kraj (+ 11 %). Nejrychleji se počet bankrotů snížil v Jihočeském kraji (- 30 %) a v Plzeňském kraji (- 22 %).

Po přepočtu na 10 000 obchodních společností bylo v uplynulých 12 měsících nejvíce bankrotů vyhlášeno v Pardubickém kraji (26 bankrotů) a v Libereckém kraji (23,5 bankrotu). Nejméně naopak v Plzeňském kraji (15 bankrotů) a v Praze (17,2 bankrotu).

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v dubnu nejčastěji vyhlašovány v Moravskoslezském kraji, kde jich bylo vyhlášeno celkem 77, a ve Středočeském kraji, kde šlo o 71 bankrotů. Nejméně to naopak bylo ve Zlínském kraji (15 bankrotů) a na Vysočině (19 bankrotů).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (900 bankrotů) a ve Středočeském kraji (787 bankrotů). Nejméně to bylo v kraji Vysočina (231 bankrotů) a ve Zlínském kraji (241 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil ve všech krajích. Nejvíce ve Zlínském kraji (‑ 21 %) a na Vysočině (‑ 18 %). Naopak nejméně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů snížil v Libereckém kraji (-2 % a v Jihomoravském kraji (- 3 %).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.