Neděle 25. července. Svátek má Jakub.

Akcionáři na valné hromadě České spořitelny rozhodli o dividendě 77 Kč na akcii

Akcionáři ČS schválili na valné hromadě 30. dubna 2018 hrubou dividendu ve výši 77 Kč na akcii. Celkově bude na dividendách vyplaceno 11,704 mld. Kč.

Akcionáři České spořitelny dnes na řádné valné hromadě schválili rozdělení zisku za rok 2017, účetní závěrky za rok 2017 a výplatu hrubé dividendy ve výši 77 Kč na jednu akcii. Celkově tak bude letos na dividendách vyplaceno 11,704 mld. Kč. V předcházejícím roce 2016 činila dividenda 76 Kč na akcii (celkově vyplaceno 11,552 mld. Kč). Rozhodným datem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady 30. duben 2018. Za rok 2017 vykázala Česká spořitelna čistý zisk po zdanění ve výši 15,002 mld. Kč. Zbytek zisku, který nebude vyplacen na dividendách, Česká spořitelna použije pro tvorbu kapitálového fondu pro výplatu výnosu z hybridního kapitálu tier 1 (604,4 mil. Kč) a navýšení vlastního kapitálu (formou nerozděleného zisku).

Externím auditorem pro rok 2018 bude z rozhodnutí valné hromady společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. Členem dozorčí rady byl znovu zvolen pan Andreas Treichl a členem výboru pro audit byl znovu zvolen pan John James Stack.

Valná hromada také rozhodla o změně stanov společnosti v souladu s novelou č. 458/2016 Sb. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Novela stanovila povinnost volby minimálně 1/3 dozorčí rady ze strany zaměstnanců u společností nad 500 zaměstnanců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.