Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

2016: RBI VYKÁZALA KONSOLIDOVANÝ ZISK VE VÝŠI 463 MILIONŮ EUR

Banky 15.03.2017 | 16:13 0 Komentářů

V roce 2016 vykázala společnost Raiffeisen Bank International AG (RBI) konsolidovaný zisk  ve výši 463 milionů eur.

„S ohledem na stále pokračující tlak prostředí nízkých úrokových sazeb na naše výnosy jsem s konsolidovaným ziskem spokojen. Podařilo se nám výrazně zlepšit výsledky ve všech regionech. Konkrétně bych rád vyzdvihl jihovýchodní Evropu, kde jsou výsledky vyšší o téměř 40 procent. Co se týče našich společností v jednotlivých zemích, mám obzvláště radost z úspěšného obratu v Maďarsku a na Ukrajině”, uvedl generální ředitel RBI Karl Sevelda.

V roce 2016 klesly čisté úrokové výnosy o 12 %, tedy o 391 milionů eur, na 2,935 miliardy eur. Tato skutečnost byla především způsobena nadále nízkými tržními úrokovými sazbami v mnoha zemích, kde skupina působí, přebytkem likvidity a také, a to především v Rusku, nižšími úrokovými výnosy ze zajišťovacích  derivátů. Tyto úrokové výnosy ze zajišťovacích derivátů byly nižší o 215 milionů eur. Provozní náklady skupiny klesly za sledované období o 2 %, tedy o 66 milionů eur, na 2,848 miliardy eur. Poměr nákladů a výnosů (cost/income ratio) se nicméně zvýšil o 1,6 procentního bodu na 60,7 % z důvodu nižších provozních výnosů.

„Snižování nákladů zůstává i nadále jednou z našich hlavních priorit. Nicméně v důsledku stále rostoucích regulatorních požadavků je splnění tohoto cíle nesnadné”, uvedl Johann Strobl, budoucí generální ředitel RBI.

Poměr vlastního kapitálu Tier 1 (plně zatížený) ve výši 13,6 %

Také v roce 2016 se RBI podařilo výrazně zlepšit své kapitálové ukazatele. Měřeno podle celkového rizika činil poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) 13,9 %, přičemž celkový kapitálový poměr (přechodný) dosáhl výše 19,2 %. Bez zahrnutí přechodných ustanovení dle definice CRR činil poměr vlastního kapitálu Tier 1 (plně zatížený) 13,6 % a celkový kapitálový poměr (plně zatížený) 18,9 %. Pro forma poměr vlastního kapitálu Tier 1 (plně zatížený) za sloučenou banku dosáhl ke konci roku 2016 hodnoty 12,4 %, přičemž bez započtení přechodných rezerv činil příslušný pro forma poměr vlastního kapitálu Tier 1 (přechodný) 12,7 %.

„Vytčené cílové kapitálové poměry za RBI i budoucí sloučenou banku jsme výrazně překročili již rok před plánovaným termínem, a proto můžeme uzavřít náš strategický program dříve. Rád bych poděkoval našim zaměstnancům, kterým se povedlo příkladným způsobem implementovat nejrozsáhlejší transformační program v historii naší banky. Vedle toho také úspěšně zvládli fúzi s RZB, přičemž uzavření této transakce je plánováno na 18. března 2017”, vysvětlil Karl Sevelda.

Čistá tvorba opravných položek je nižší o 40 % 

Čistá tvorba opravných položek meziročně klesla o 40 %, tedy o 509 milionů eur, na 754 milionů eur. Poměr nesplácených úvěrů (NPL) klesl o 2,7 procentního bodu na 9,2 %.

„S výrazným snížením nákladů na riziko a zlepšením našeho poměru NPL jsme velmi spokojeni. Náklady na riziko se podařilo snížit téměř na všech trzích, kde působíme, což je obzvláště potěšující”, uvedl Johann Strobl.

Srovnání výsledků s předchozím čtvrtletím

V porovnání se třetím čtvrtletím roku 2016 se čisté úrokové výnosy ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 2 %, tedy o 16 milionů eur, na 748 milionů eur. Provozní náklady za čtvrté čtvrtletí byly ve výši 749 milionů eur. V předchozím čtvrtletí činily 687 milionů eur. Jde tedy o nárůst o 9 %, tedy o 62 milionů eur.

Oproti třetímu čtvrtletí se čistá tvorba opravných položek zvýšila o 151 milionů eur na 251 milionů eur. Tento nárůst vznikl především v Rusku, Asii, Chorvatsku a ve firemním segmentu Skupiny. Konsolidovaný zisk za čtvrté čtvrtletí činil 69 milionů eur, což představuje v porovnání se třetím čtvrtletím roku 2016 pokles o 114 milionů eur.

Výhled

S ohledem na fúzi s RZB, která bude zapsána do obchodního rejstříku k 18. březnu 2017, se následující výhled vztahuje na sloučenou banku. RBI dosáhla 12% cílového poměru CET1 o rok dříve oproti plánu, když její plně zatížený poměr CET1 dosáhl k 31. prosinci 2016 výše 13,6 % (12,4 % pro forma poměr za sloučenou banku). Ve střednědobém horizontu usiluje RBI o dosažení poměru CET1 (plně zatíženého) ve výši zhruba 13 %.

Po stabilizaci objemu úvěrů plánuje RBI pokračovat v růstu v průměru o nízké jednotky procent ročně. RBI očekává, že čistá tvorba opravných položek za rok 2017 bude nižší, než v roce 2016. RBI očekává, že do konce roku 2017 dosáhne poměru NPL ve výši zhruba 8 %, přičemž očekává, že se tato hodnota bude ve střednědobém horizontu dále snižovat. RBI také ve střednědobém horizontu usiluje o dosažení poměru nákladů a výnosů (cost/income ratio) mezi 50 a 55 procenty. Jde tedy o stejný cíl jako v předchozím období. Střednědobý cíl RBI pro návratnost kapitálu před zdaněním se nemění a činí zhruba 14 %
a dále zhruba 11 % pro konsolidovanou návratnost kapitálu.

Tisková zpráva: Raiffeisen Bank International AG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.