Středa 20. března. Svátek má Světlana.

Zvýhodnění stravenek i superhrubá mzda skončí

Vláda na včerejším zasedání i přes nepřítomnost ministrů z TOP09 schválila daňovou reformu. Podle ministerstva financí by na reformě měla většina lidí měsíčně ušetřit stovky korun.

Cílem této reformy není daně snižovat nebo zvyšovat. Cílem této reformy je daně maximálně zjednodušit – jejich administraci, správu i platbu, a učinit rovné podmínky pro všechny," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Například superhrubá mzda s momentální sazbou 15 procent bude nahrazena novou sazbou daně, která by měla být počítána z hrubé mzdy a činit 19 procent.

Hlavní změny v rámci reformy daní:

– Zrušení konceptu superhrubé mzdy.

– Zrušení některých daňových úlev

– Vytvoření podmínek pro vznik Jednoho inkasního místa a harmonizace daně z příjmů fyzických osob s pojistným na sociální zabezpečení a s pojistným na veřejné zdravotní pojištění

– Sjednocení sazeb daní z příjmů a daně darovací na 19 procentech.

– Sjednocení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, a to na 6,5 procenta

– Nahrazení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnavatelů daní z úhrnu mezd, která zahrne i pojistné na úrazové pojištění

– zrušení řady osvobození od daně z příjmů fyzických osob – u poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků bude částečně kompenzováno novou roční slevou a daňovým bonusem, která bude zohledňovat výdaje na dosažení příjmů.

– zrušení daně z dividend

– Zavedení nulového zdanění subjektů kolektivního investování a důsledného zdanění výplat ze systému.

– Zavedení povinné elektronické formy u vybraných podání.

– Sjednocení zdaňovacího období daně z příjmů fyzických osob a pojistných období pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění na roční bázi.

– Rozšíření uplatnění daňové informační schránky, která bude umožňovat jednoduchou komunikaci se správcem daně, včetně možnosti elektronických podání, která nebudou muset být opatřena elektronickým podpisem.

– Snížení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani z jednoho milionu Kč na 750.000 Kč.

Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.