Čtvrtek 25. února. Svátek má Liliana.

Změna obsazení burzovní komory pražské burzy

17. řádná valná hromada akcionářů Burzy cenných papírů Praha na svém zasedání dne 27.11. 2008 projednala a schválila úpravu stanov burzy a změny ve složení burzovní komory. (Tisková zpráva BCPP)

Úpravy stanov vyplývají jednak z požadavků směrnice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), která je v České republice uvedena v planost novelou Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), platnou od 1. července 2008, a současně váží na změnu akcionářské struktury pražské burzy.

Mezi úpravy stanov, mající souvislost s výše uvedeným, patří zrušení omezení výkonu hlasovacích práv na valné hromadě, které bylo doposud limitováno 20%. Nově je hlasovací právo reprezentováno celkovým podílem akcií ve společnosti. Valná hromada rovněž schválila změnu počtu členů burzovní komory z původních šesti na tři. Na své posty v burzovní komoře rezignovali pánové Aleš Barabas (UniCredit Bank Czech Republic, a.s.), Daniel Heler (Česká spořitelna, a.s.) a Petr Milev (PPF banka, a.s.).

Dalším členům burzovní komory – Janu Klenorovi (Patria Finance, a.s.) a Peteru Palečkovi (Komerční banka, a.s.) skončí funkční období okamžikem převodu akcií na společnost Wiener Borse (WB). Valná hromada současně jmenovala Hannese Takacse a Michaela Buhla (oba WB) novými členy burzovní komory s účinností k okamžiku převodu akcií na společnost Wiener Borse. Oba pánové tak doplní v burzovní komoře Petra Koblice.

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.