Pátek 25. června. Svátek má Ivan.

Zjednodušte daňový systém, doporučuje Evropská komise Česku

Investice 02.06.2014 | 16:58 0 Komentářů

Materiál zmiňuje také potřebu zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílení efektivity a výkonnosti úřadů práce.

Zjednodušte daňový systém, doporučuje Evropská komise Česku

Brusel/Praha – Česko by mělo zjednodušit svůj daňový systém a vylepšit výběr daní. Praze to mimo jiné doporučuje Evropská komise.

Materiál, který byl dnes zveřejněn, v sedmi bodech zmiňuje také potřebu zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílení efektivity a výkonnosti úřadů práce. Ještě letos by měl být přijat zákon o státní službě. Komise také radí upřednostňovat prorůstové výdaje.

Zákon o státní službě, jehož přijetí je jednou z podmínek budoucího čerpání prostředků z evropských fondů, by měl podle komise zajistit stabilní, výkonnou a profesionální státní administrativu. Samotné čerpání z evropských fondů je prý také potřeba zlepšit, především zjednodušením celého systému, zvýšením jeho kapacit a vyřešením možných konfliktů zájmů.

Komise Česku kromě jiného doporučuje zřízení nezávislé fiskální instituce, tedy národní rozpočtové rady, o které se v ČR diskutuje, jež by sledovala fiskální politiku. Připomíná i potřebu zavedení fiskálních pravidel pro místní i regionální samosprávy a zlepšení koordinace mezi úrovněmi státní správy.

Neomezujte daněmi růst

Zjednodušení daňového systému by mělo snížit náklady na výběr daní, při kterém komise doporučuje více se soustředit na daň z přidané hodnoty. Daň z příjmů by prý bylo dobré lépe sladit se zdravotními a sociálními odvody. Bod doporučení týkající se daní zmiňuje také potřebu snížit vysoké daňové zatížení práce, především u nízkopříjmových skupin.

Zdanění by se mělo přesunout do oblastí, které méně poškozují růst, například v podobě ekologické daně či daně z bydlení. Dokument také upozorňuje na potřebu dalšího snižování rozdílů zdanění mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ).

„ČR bere na vědomí návrh doporučení k přesunu zdanění do oblastí méně omezujících růst. Cesty efektivního řešení ke zmenšení daňové zátěže zaměstnanců a přiblížení zdanění OSVČ bude ministerstvo financí dále zkoumat,“ uvedl jeho mluvčí Marek Zeman.

V současnosti podle něj úřad připravuje řadu opatření ke zlepšení výběru daní a omezení daňových úniků. „Opatření týkající se zdanění práce jsou vedena zachováním mírné daňové progrese,“ dodal.

Zdravý rozpočet

Česko by také podle doporučení, které komise v rámci posuzování stavu ekonomik členských zemí vydává každý rok, mělo zrychlit růst věku odchodu do důchodu a jasněji jej provázat se změnami ve střední délce života. Praha by se měla soustředit na podporu zaměstnanosti starších pracovníků a zabývat se způsobem valorizace důchodů.

Určitá opatření by prý ČR měla přijmout také v řízení zdravotnictví, především pokud jde o snahu zmenšovat náklady například v nemocniční péči. „MF souhlasí s doporučením ke zvýšení nákladové efektivity ve zdravotnictví,“ uvedl Zeman z ministerstva financí.

Evropská komise, která dnes ministrům financí unijních zemí doporučila ukončit s ČR řízení kvůli nadměrnému deficitu, také připomíná potřebu následného udržení zdravé fiskální situace. „V roce 2015 výrazně posílit rozpočtovou strategii, aby se zajistilo dosažení střednědobého cíle, a posléze u střednědobého cíle setrvávat. Upřednostňovat výdaje podporující růst, aby se podpořilo oživení a zlepšily vyhlídky na růst,“ uvádí dokument.

V ČR je také podle komise zapotřebí zlepšit činnost úřadů práce, mělo by prý být možné měřit jejich výkonnost. Materiál upozorňuje i na potřebu vyšší dostupnosti cenově přijatelných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti, tedy školek, především pro děti do tří let.

Sobotka: Růst důchodového věku nezrychlíme

„Řada z těchto doporučení je ve vzácné shodě s cíli vládního programu,“ komentoval dokument Evropské komise Sobotka. Podle něj se česká vláda snaží bojovat s daňovými úniky a usiluje o zvýšení počtu míst ve školkách.

Premiér přivítal důraz komise na posílení investic, odmítl ale doporučené prodloužení věku odchodu do důchodu. „My máme opačný problém. Je to otázka pracovních míst pro mladé absolventy a jak starší pracovníky udržet na trhu práce do doby než dosáhnou důchodového věku,“ řekl Sobotka.

Komise doporučuje zatraktivnění učitelské profese, ale také podporu škol s žáky se slabšími výsledky. Zmíněna je potřeba zapojení sociálně znevýhodněných a romských dětí, především na nižších stupních škol. Další doporučení se týkají vyššího vzdělávání, kde by jak akreditace, tak i řízení a financování mělo přispívat nejen ke kvalitě, ale také relevantnosti vůči požadavkům trhu.

Komise připomíná potřebu změny systému takzvaných regulovaných profesí, jejichž počet by se měl zmenšit, snižování energetické náročnosti české ekonomiky nebo pokračování boje s korupcí. Materiál má také za žádoucí vyšší transparentnost při zadávání veřejných zakázek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.