Středa 22. září. Svátek má Darina.

Ze zkrachovalé Union banky získal Fond pojištění vkladů další 1,2 mld. Kč

Banky Daniel Kuchta 06.05.2010 | 12:55 0 Komentářů

Fond pojištění vkladů získá plnění ve výši 1,2 miliardy korun z majetku zkrachovalé Union banky. Vrchní soud v Olomouci zamítl odvolání jednoho z věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z října loňského roku. Tím byla odstraněna překážka, které bránila Fondu pojištění vkladů v inkasu pohledávky plynoucí z vypořádání vztahů po zkrachovalé Union bance. Rozhodnutí je pravomocné (tisková zpráva FPV).

Věřitelský výbor zkrachovalé Union banky již v březnu loňského roku odsouhlasil výplatu druhého č áste č ného rozvrhu ve výši 10 % ze zjištěné výše pohledávek. Teprve nyní však padly všechny překážky pro odstartování výplat. Mezi největšími věřiteli zkrachovalé Union banky je Fond pojištění vkladů, který v letech 2003 – 2008 vyplatil poškozeným klientům banky na náhradách pojištěných vkladů zhruba 12,5 miliardy korun. Nyní v rámci druhého rozvrhu by měl Fond pojištění vkladů získat zpět plnění ve výši 1,2 miliardy korun. Zhruba dvojnásobnou č ástku získal Fond již v rámci prvního 20% částečného rozvrhu, který prob ěhl na konci roku 2004.

Výplatou druhého rozvrhu se likvidace konkurzní podstaty Union banky dostala do své závěreč né fáze. Konkursní správce v pr ůběhu loňského roku prodal všechen zbývající movitý majetek a za úplatu byly postoupeny zbylé zpeněžitelné pohledávky zkrachovalé Union banky. K 9. 12. 2009 měla konkurzní správa na svých úč tech finan č ní prost ředky ve výši 3,621 miliard korun. Část těchto prostředků bude nyní vyplacena věřitelům v rámci právě probíhajícího druhého částečného rozvrhu.

Ve třetím rozvrhu, který by se měl uskuteč nit v pr ůběhu následujících dvou let, by mělo dojít k vyplácení zbývající částky a uzavření konkurzního řízení. Správce konkurzní podstaty uvedl, že výše náhrad v rámci 3. rozvrhu bude o něco vyšší, než byl původní odhad (5 %), a mohla by dosáhnout 10 % zjištěné výše pohledávek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.