Sobota 15. srpna. Svátek má Hana.

Zdeněk Husták: O čem je direktiva AIFMD

Direktiva AIFMD reguluje veškeré fondy, které dosud nejsou regulovány směrnicí MiFID. Základem je regulace manažerů, ale dopadá i na fondy samotné.

Směrnice by měla nabýt účinnosti v začátku roku 2013. Fondy budou muset mít depozitáře a budou muset vytvořit nezávislou funkci oceňování.

Obsahuje i určitý prvek protekcionismu. Nabízení investic do fondů, které nemají domicil v zemích Evropské unie, bude možné až po registraci v rámci Evropské unie.

Po intenzivních vyjednáváních došlo ke kompromisu ohledně nabídky fondů z třetích zemí a je míněno pouze aktivní nabídka, nikoli pouze příležitost. To se týká kupříkladu gibraltarských fondů.

Podle Martina Hanzlíka je cílem směrnice stáhnout peníze Evropanů z off-shore na území Evropské unie. To pochopitelně Evropská unie nemůže oficiálně prohlásit, ale ve směrnici je to patrné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.