Sobota 15. srpna. Svátek má Hana.

Vladimír Tomšík: Zásadní je nerozdělovat zodpovědnost a pravomoci dohledu

Vladimír Tomšík,viceguvernér ČNB, na konferenci „Aktuální podněty Evropské komise k legislativě v oblasti finančních služeb v Evropě“ pořádané asociací AFIZ shrnul v úvodním slově stav finančního sektoru v ČR, zmínil reformu evropského systému dohledu a zdůraznil hlavní otázky, kterým se ČNB chce věnovat v oblasti dohledu.

Bankovní trh podle Vladimíra Tomšíka roste i v období finanční krize, která se českého bankovnictví téměř nedotkla. Dokonce i při zhoršení kvality úvěrových portfolií rostla kapitálová přiměřenost českých bank. Pojistný trh také rostl a trend předepsaného pojistného měl i v období recese rostoucí trend.

Evropský dohled přichází s centralizací. Od 1. ledna 2011 vznikly tři nové nadnárodní dohledové orgány, zabývající se bankovnictvím (EBA), kapitálovým trhem (ESMA) a pojišťovnictvím (EIOPA). Ty budou vydávat standardy, pokyny a doporučení. Navíc vznikla Evropská rada pro hodnocení systémového rizika, která hodnotí více "makro"pohled.

ČNB nesouhlasí s přenesením pravomocí na nadnárodní dohledové orgány, neboť zodpovědnost podle Ústavy leží na národním dohledovém orgánu. Pokud by došlo k jakémkoli problému, tak to bude platit vždy český daňový poplatník, nikoli evropský daňový poplatník. ČNB proto podporuje pouze koordinační funkci nadnárodních dozorových orgánů.

Většina místních finančních institucí je dceřinných společností zahraničních matek. A proto je pro ČNB klíčové, jakým způsobem může dceřinná situace poskytovat kapitál mateřským společnostem v potížích. ČNB trvá na svém souhlasu v takovém případě – a jen za tržních podmínek.

ČNB je také zásadně proti vytvoření celoevropského záchranného fondu. Existuje-li dohled na národní úrovni a je-li za dohled zodpovědný, pak celoevropský záchranný fond by jen zvýšil morální hazard. K tomu je otázkou, kdo by do fondu platil.

ČNB je také proti rozdílům mezi CRD IV a BASEL III. Před pár týdny se objevilo, že by BASEL III měl být implementován přes nařízení a nikoli přes direktivu, jak se původně plánovalo. To by neumožnilo využít přísnější požadavky, vyžaduje-li to místní situace na finančním trhu, ale nařizovalo přijetí minimálních požadavků všude.

Zároveň nesouhlasí se zkrácením výplaty náhrad z Fondu pojištění vkladů ze 30 na 7 dní a povinnému vzájemného půjčování mezi fondy.

Domácí bankovní sektor není zdrojem rizik pro ekonomiku. Současný trend centralizace dohledu vytváří zdání, že by mohla zabránit opakování krize v budoucnu. Lepší je přitom přesně definovat příčiny krize. Navíc není možné v takovémto časovém pressu domyslet veškeré důsledky nových regulací.

Zpráva z konference "Aktuální podněty Evropské komise k legislativě v oblasti finančních služeb v Evropě"

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.