Úterý 16. července. Svátek má Luboš.

Vladimír Přikryl k novele zákona o pojišťovnictví: Návrh zákona ve stávajícím znění nespatří světlo světa

Vladimír Přikryl, zástupce ministerstva financí ČR seznamuje přítomné s nejvýznamnějšími změnami, které přináší novelizace zákona o pojišťovnictví.

Důvodem novelizace zákona o pojišťovnictví je především zastaralost stávající zákonné normy, která vznikala ve spěchu a bez požadované struktury s množstvím novel.

Nový zákon by měl být přehlednější s ohledem na budoucí přijetí závazného předpisu Solvency II.

Zákon přináší změny v terminologii, modernizuje podmínky zajištění, nově upravuje kontrolní a řídící systém pojišťoven, vytváří inovovaný proces převodu pojistného kmene.

ČNB bude mít lhůtu 60 dnů na povolení, či zamítnutí žádosti týkající se nabývacích práv v subjektech působících na pojistném trhu.

K diskutovaným tématům:

Doplňkové pojištění, v novém návrhu bude omezen limit pojistného krytí, které nebude dále smět převyšovat pojistnou částku kmenového pojištění.

Paragraf 53 v navrhovaném znění, známém veřejnosti světlo světa nespatří. Ministerstvo financí se však bude stále snažit určitou regulaci vyplácení provizí do zákona o pojišťovnictví promítnout.

Vladimír Přikryl chválí diskusi kolem návrhu o pojišťovnictví a uznává nedostatky paragrafu v tom, že v neupravuje kam přesně by měla být případná navrácená provize vrácena (nejspíše by měla být poukazována do rezerv samotné pojišťovny) a neupravuje případy výpovědi ze strany klienta v případě výpadku příjmů.

Cílem návrhu je stav, kdy pojistník a zprostředkovatel bude mít úplné informace o nákladech na pojistnou smlouvu a aby zprostředkovatel i pojistník věděl, jaký bude mít dopad vypovězení smlouvy.

Při tvorbě nového zákonu legislativní rada vycházela z připomínky ústavního soudu: Jedním z esenciálních znaků právního státu je princip přiměřenosti, který předpokládá, že opatření, omezující základní lidská práva a svobody, nesmějí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem těchto opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.