Neděle 18. listopadu. Svátek má Romana.

Vladimír Přikryl k novele zákona o pojišťovnictví: Návrh zákona ve stávajícím znění nespatří světlo světa

Vladimír Přikryl, zástupce ministerstva financí ČR seznamuje přítomné s nejvýznamnějšími změnami, které přináší novelizace zákona o pojišťovnictví.

Důvodem novelizace zákona o pojišťovnictví je především zastaralost stávající zákonné normy, která vznikala ve spěchu a bez požadované struktury s množstvím novel.

Nový zákon by měl být přehlednější s ohledem na budoucí přijetí závazného předpisu Solvency II.

Zákon přináší změny v terminologii, modernizuje podmínky zajištění, nově upravuje kontrolní a řídící systém pojišťoven, vytváří inovovaný proces převodu pojistného kmene.

ČNB bude mít lhůtu 60 dnů na povolení, či zamítnutí žádosti týkající se nabývacích práv v subjektech působících na pojistném trhu.

K diskutovaným tématům:

Doplňkové pojištění, v novém návrhu bude omezen limit pojistného krytí, které nebude dále smět převyšovat pojistnou částku kmenového pojištění.

Paragraf 53 v navrhovaném znění, známém veřejnosti světlo světa nespatří. Ministerstvo financí se však bude stále snažit určitou regulaci vyplácení provizí do zákona o pojišťovnictví promítnout.

Vladimír Přikryl chválí diskusi kolem návrhu o pojišťovnictví a uznává nedostatky paragrafu v tom, že v neupravuje kam přesně by měla být případná navrácená provize vrácena (nejspíše by měla být poukazována do rezerv samotné pojišťovny) a neupravuje případy výpovědi ze strany klienta v případě výpadku příjmů.

Cílem návrhu je stav, kdy pojistník a zprostředkovatel bude mít úplné informace o nákladech na pojistnou smlouvu a aby zprostředkovatel i pojistník věděl, jaký bude mít dopad vypovězení smlouvy.

Při tvorbě nového zákonu legislativní rada vycházela z připomínky ústavního soudu: Jedním z esenciálních znaků právního státu je princip přiměřenosti, který předpokládá, že opatření, omezující základní lidská práva a svobody, nesmějí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem těchto opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.