Pondělí 27. září. Svátek má Jonáš.

Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem je nižší než 470 Kč

U důchodů, přiznaných podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, je zvýšení základní výměry, stanovené v poměru dob pojištění, nižší, než 470 korun.

Při mimořádném zvýšení podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb. upravila Česká správa sociálního zabezpečení základní výměru stejným poměrem, v jakém byl původní dílčí důchod pojištěncům přiznán. Proto je zvýšení základní výměry podle nařízení vlády u dílčích důchodů nižší než 470 Kč měsíčně.

Dílčí důchod se přiznává pojištěnci tehdy, když byl pojištěn nejen v ČR, ale i v členském státě EU nebo ve státě, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu (smluvní stát). Po sečtení pojistných dob každý členský stát EU nebo smluvní stát přizná, vyměří a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tom kterém státě získaldílčí důchod.

Příklady valorizace dílčího důchodu:

Příklad 1:

Důchodce získal 20 let doby pojištění v ČR a 5 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

470 x

20

= 376;

zvýšení základní výměry důchodu bude činit 376 Kč měsíčně.

25

Příklad 2:

Důchodce získal 5 let doby pojištění v ČR a 20 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

470 x

5

= 94;

zvýšení základní výměry důchodu bude činit 94 Kč měsíčně.

25

Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.