Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

Stanovisko MPSV k platbě pojistného na sociální zabezpečení

Ve sdělovacích prostředcích jsou v současné době publikovány zavádějící informace o tom, že v 1. pololetí roku 2007 nebyla povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální pojištění za sebe, protože měla chybět zákonná úprava stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného (tisková zpráva MPSV).

Ministerstvo práce a sociálních věcí v této souvislosti sděluje, že veškeré potřebné atributy pro odvod tohoto pojistného byly v zákoně č.  589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, stanoveny. Vyměřovací základ pro odvod pojistného byl následně uveden v nařízení vlády č. 39/2007 Sb., o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Tuto právní úpravu považuje Ministerstvo práce a sociálních věcí za dostatečnou a odmítá, že by v uvedeném období nebyl právní podklad pro odvod tohoto pojistného.

Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění je určeno na výplatu dávek z důchodového a nemocenského pojištění a vybrané pojistné také bylo na tento účel použito.  Pokud je právní podklad pro odvod tohoto pojistného v uvedeném období v současné době zpochybňován, Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že v této věci probíhá právní spor před Nejvyšším správním soudem, který ještě není ukončen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.