Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Prokázané pojistné podvody opět překročily půl miliardy korun

Statistiky České asociace pojišťoven (ČAP) potvrdily, že členské pojišťovny berou boj s podvodníky vážně. Jejich specialisté prokázali za loňský rok případy pojistného podvodu v hodnotě více než půl miliardy korun. Celkový počet vyšetřovaných případů vzrostl proti předcházejícímu období o 5,7 % (tisková zpráva ČAP).

V průběhu roku 2008 šetřily pojišťovny téměř 5 tisíc případů, u kterých panovalo důvodné podezření, že se jedná o pojistný podvod. Ve srovnání s rokem 2007 došlo k mírnému poklesu počtu vyšetřovaných událostí především u pojištění majetku. Statistiky naopak evidují nárůst v oblasti pojištění vozidel. „Za těmito výkyvy stojí fakt, že v loňském roce nedošlo k žádným významnějším živelním pohromám. Ty zpravidla přinášejí vysoké škody v oblasti pojištění majetku. V jejich rámci obvykle detekujeme zvýšené procento pokusů
o pojistný podvod,“
říká Ondřej Karel, specialista sekce prevence pojistného podvodu ČAP. 

V přehledu šetřených případů pojistných podvodů stále vede pojištění motorových vozidel. Za loňský rok provedly pojišťovny v rámci této oblasti více než 3,5 tisíce šetření, na jejichž základě uchránily před neoprávněným vyplacením téměř 350 milionů korun. Ve spolupráci s Policií ČR se pojišťovnám také podařilo úspěšně odhalit hned několik organizovaných skupin pachatelů, které se specializovaly na páchání pojistných podvodů právě v oblasti pojištění vozidel.

Zvýšený počet případů pojistného podvodu byl již poněkolikáté zaznamenán také v segmentu životního pojištění, kde často dochází k velmi kuriózním případům sebepoškozování.

V posledních letech dosahují aktivity pojišťoven týkající se potírání pojistného podvodu vysokého standardu. Součinnost všech složek činných v těchto záležitostech je zásadní pro celou společnost – v případě neodhalení těchto protizákonných praktik má totiž neoprávněně vyplacené pojistné plnění dopad na všechny poctivé klienty. ČAP proto dlouhodobě usiluje o maximální využití informačních technologií v boji proti podvodníkům, a to ve všech oblastech pojištění.

„Pojistný podvod je latentním trestným činem a jeho skutečný rozsah tedy nelze zjistit. Přesto vnímáme, že dochází k nárůstu prokazatelných pokusů o obohacení formou pojistného podvodu. Tyto pokusy jsou navíc čím dál sofistikovanější a promyšlenější. Pojišťovny na ně ale reagují a neustále vyvíjejí nová systematická opatření, pomocí nichž se jim daří pojistné podvody odhalovat,“ uvádí Ondřej Karel z České asociace pojišťoven a dodává: „Důležitá je i podpora legislativy, která by neměla otevírat prostor pro působení podvodníků. Naopak by měla poskytnout dostatek zákonných prostředků pojišťovnám pro to, aby byly schopny riziku podvodu čelit a eliminovat je.“

SPPP – statistika pojistného podvodu za rok 2008

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění

Obor pojištění

Počet případů

Výše nárokovaných plnění (v tis. Kč)

Výše prokázané hodnoty (v tis. Kč)

Pojištění vozidel

3 510

513 155

347 484

Pojištění přepravy

11

39 063

1 875

Pojištění majetku a odpovědnosti

595

302 178

168 375

Pojištění osob

690

35 467

32 919

Celkem

4 806

889 863

550 653

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.