Čtvrtek 04. března. Svátek má Stela.

Prohlášení Představenstva AFIZ k ukončení členství spo|ečnosti OVB Allfinanz, a.s.

Představenstvo AFIZ se seznámilo s okolnostmi, které vedly k rozhodnutí Etického výboru AFIZ o pozastavení členství společnosti OVB Allfinanz, a.s.

S rozhodnutím nezávislého Etického výboru AFlZ, jehož členy jsou i zástupci spotřebitelských organizací a odborné veřejnosti, se Představenstvo AFIZ jednoznačně ztotožnilo,“ konstatuje Vladimír Poliak, předseda Představenstva AFIZ.

AFIZ je samoregulační organizace u jejíhož zrodu stála právě společnost OVB Allfinanz, a.s., která se jako zakládající člen intenzivně podílela na tvorbě etických principů a samoregulačních norem. Představenstvo AFIZ proto velmi mrzí, že současné vedení OVB se od těchto principů odklání.

Představenstvo AFIZ si váží poctivé práce většiny poradců OVB Allfinanz, a.s., z nichž mnozí stáli u zrodu AFIZ. Představenstvo AFIZ proto uděluje všem spolupracovníkům společnosti OVB Allfinanz, a.s., kteří se ztotožňují s posláním AFIZ a etickými principy, na kterých Asociace stojí, výjimku z ustanovení § 4 odst. 4 Stanov AFIZ. Spolupracovníci OVB Allfinanz, a.s. tak mohou být i nadále individuálními členy AFIZ a mimo jiné tak dále využívat bezplatných služeb AFIZ INFO, AFIZ SMÍR atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.