Středa 12. prosince. Svátek má Simona.

Problémy zadlužených lidí se neustále prohlubují

Asociace občanských poraden hodnotí současnou situaci v oblasti dluhové problematiky. Poslední statistiky jednoznačně potvrzují nepříznivý trend prohlubování problémů s dluhy občanů ČR . Nejnovější čísla, získaná v rámci projektu „Dluhové poradenství“ podpořeného ČSOB a Era Poštovní spořitelnou, ukazují nárůst poptávky po službách občanských poraden v souvislosti s dluhovou problematikou (tisková zpráva Asociace občanských poraden).

Ze statistik vyplývá, že za první čtvrtletí roku 2011(6351dotazů) ve srovnání se stejným obdobím  roku 2010(4302dotazů) došlo opět k nárůstu dotazů občanů v občanských poradnách. Vyjádřeno percentuálně došlo k navýšení o 48%. Za celý rok 2009 jsme evidovali celkem 10 952 dotazů, zatímco v roce 2010 to bylo již 17872  dotazů. To představuje nárůst o 63%. Celkově lze tedy konstatovat, že v roce 2011 se trend  v počtu dotazů veřejnosti v dluhové oblasti přeci jenom mírně snížil, ale lze se domnívat, že je to spíš omezenou kapacitou občanských poraden, než že by došlo k zastavení neustále se prohlubujících problémů s dluhy.

 Asociace občanských poraden vypracovala analýzu nejčastějších příčin předlužení na základě statistických a kazuistických podkladů občanských poraden z celé České republiky. Některé tyto příčiny jsou způsobené  nedostatečnými opatřeními v legislativě. Především se jedná o nedůslednou regulaci související s poskytováním spotřebitelských půjček a o řadu úředních postupů, které zhoršují pozici již zadluženého člověka. Jiné příčiny souvisí spíše s nízkou finanční gramotností lidí a s neodpovědným přístupem při stanovování osobních či rodinných rozpočtů.

V řadě případů však dochází ke zbytečnému navýšení dluhu úředními postupy státních úřadů  nebo nedostatečným dohledem státu na činnost některých subjektů. Zejména se jedná o zprůhlednění exekucí movitého majetku, kontrolu přiměřenosti zajištěného majetku k výši pohledávky při exekuci, prodlení orgánů veřejné správy při upozorňování na vzniklý dluh, nesoulad mezi výkonem exekuce a bydlištěm exekutora a s tím spojené zvýšené náklady, atd. 

„Řešení problémů lidí s dluhy vidíme nejenom ve vzdělávání veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti, ale i v regulaci společností zabývajícími se poskytováním spotřebitelských půjček. Především nebankovní instituce využívají řadu postupů, které jsou minimálně v rozporu s dobrými mravy. Veškeré úkony související s vyřizováním a posuzováním žádosti o úvěr jsou u většiny společností tohoto typu zpoplatněny nemalými částkami. Smluvní podmínky jsou často velmi nevýhodné. Za jakékoliv porušení smlouvy jsou stanoveny vysoké sankce.“uvádí Stanislav Skalický ředitel Asociace občanských poraden.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.