Úterý 01. prosince. Svátek má Iva.

Přechod mezi bankami se stal jednodušším

Banky Daniel Kuchta 02.11.2009 | 11:37 0 Komentářů

Přechod od jedné banky k druhé se pro klienty z řad fyzic-kých osob stal podstatně jednodušším. K 1. listopadu totiž vstoupil v platnost Kodex České bankovní asociace (ČBA) vztahující se k mobilitě klientů (tisková zpráva ČBA).

Kodex mobility klientů, k němuž do dnešního dne přistoupilo 12 bank, se týká běžných účtů v České republice. Upravuje postup, kterým banky usnadní klientům – fyzickým osobám změnu peněžního ústavu.

Standard jsme zpracovali na základě dokumentu, připraveného evropskými úvěrovými institucemi. Banky k němu přistupují dobrovolně, následně se však jeho dodržování pro ně stává závazným,“ uvedl náměstek výkonného ředitele ČBA Jan Matoušek.

Klíčová pravidla jsou následující:

 • Klientovi stačí navštívit banku, u které se rozhodl otevřít nový účet; pokud o to požádá, nová banka za něj sama vyřídí vše potřebné v jeho původním peněžním ústavu.
 • Podkladem pro zahájení procedury je vyplnění a podepsání žádosti o změnu banky.
 • Nová banka zašle té původní žádost o převod trvalých platebních dispozic, případně o zrušení účtu. Původní banka jí následně předá všechny potřebné údaje.
 • Celý proces by měl trvat max. 15 pracovních dnů.
 • Datum, k němuž se příkazy a inkasa v jednom peněžním ústavu zruší a v dru-hém nově zavedou, si však určí sám klient.
 • Na konci celé akce zruší původní banka účet – samozřejmě pokud o to klient požádal a nebrání tomu žádné překážky (např. nedostatek prostředků na účtu či jiná forma nevyrovnaných závazků klienta).

Nejlepší ochranou klienta bankovního domu je fungující tržní prostředí. To je zároveň i základem pro dobré fungování celého sektoru, protože nastavuje ceny a nutí účastníky trhu k inovacím i zlepšování služeb.  Nový Kodex považujeme z tohoto hlediska za významný příspěvek k ochraně klientů a podporu tržního prostředí v České republice,“ zdůraznil Jan Matoušek.

Ke Standardu doposud přistoupily následující banky:

 • Banco Popolare ČR, a.s.
 • Citibank Europe plc, organizační složka
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • HSBC Bank plc-pobočka Praha
 • J&T Banka, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • PPF banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 • Volksbank CZ, a.s.
 • Waldviertler Sparkasse von 1842

Kodex mobility klientů a aktuální seznam bank, které k němu přistoupily, je k dispozici na stránkách ČBA www.czech-ba.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.