Pondělí 17. prosince. Svátek má Daniel.

Počet osobních bankrotů vzrostl letos o 93 %

V září bylo vyhlášeno 978 osobních bankrotů, což je o 152 méně než v srpnu, ale o 401 více než v loňském září. U bankrotů fyzických osob podnikatelů došlo až k 4,5 násobnému nárůstu.

Za tři čtvrtletí letošního roku bylo vyhlášeno 8 265 osobních bankrotů, což je o téměř 4 000 případů (93 %) více než ve stejném období loňského roku. „Dynamika osobních bankrotů je ve srovnání s firemními i nadále vysoká, avšak postupně se snižuje,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

V září bylo podáno 1508 návrhů na osobní bankrot, což je o 44 více než v srpnu a o 753 více než v září roku 2010. Od ledna do září bylo podáno 11 142 návrhů na osobní bankrot, tedy o 5 299 případů (91 %) více než ve stejném období loňského roku. „Relace mezi počtem osobních bankrotů a počtem návrhů na ně se postupně snižuje. V lednu 2010 se vyhlášené osobní bankroty na návrzích na ně podílely 83 %, v září letošního roku to bylo již jen 65 %. Doba od přijetí návrhu na osobní bankrot a jeho vyhlášením se tak postupně prodlužuje. Je však stále mnohem nižší než u firemních bankrotů,“ dodala Věra Kameníčková.

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní výpočty CCB-Czech Credit Bureau, a.s.

Firemních bankrotů bylo vyhlášeno 230, z toho 131 byly bankroty fyzických osob podnikatelů (stejně jako v srpnu) a 99 bankrotů obchodních společností (o 14 případů více než v srpnu). „Oproti září roku 2010 se počet bankrotů obchodních společností zvýšil pouze o jeden případ, zatímco v případě fyzických osob podnikatelů to bylo o 102 případů,“ řekla Věra Kameníčková.

Za devět měsíců letošního roku bylo vyhlášeno 1 788 firemních bankrotů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se počet firemních bankrotů zvýšil o 51 % a v tomto období tvořily obchodní společnosti 83 % z celkového počtu. Počet bankrotů obchodních společností se meziročně o 2 % snížil, zatímco počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl téměř čtyřnásobku.

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní výpočty CCB-Czech Credit Bureau, a.s.

V září bylo podáno 578 návrhů na firemní bankrot, což je o 35 více než v předchozím měsíci. U obchodních společností se počet oproti srpnu zvýšil o 28 případů a u fyzických osob podnikatelů pouze o 7 případů.

V prvních devíti měsících bylo podáno 4 273 návrhů na firemní bankrot, z nichž se 2 904 případů týkalo obchodních společností. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet návrhů na firemní bankrot zvýšil o 1 214 případů. Na tomto přírůstku se obchodní společností podílely 230 případy a fyzické osoby podnikatelé pak 984 případy.

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní výpočty CCB-Czech Credit Bureau, a.s.

Zdroj: Tisková zpráva CCB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.