Úterý 29. září. Svátek má Michal.

OVB uzatvára obchodný rok 2010 s očakávaným výsledkom

OVB Holding AG, jedna z vedúcich spoločností
poskytujúcich finančné služby v Európe, dosiahla v roku 2010 aj napriek
sťaženým rámcovým podmienkam svoje stanovené ciele týkajúce sa obratu a
hospodárskeho výsledku. (tisková zpráva OVB Allfinanz SK)

OVB Holding AG, jedna z vedúcich spoločností poskytujúcich finančné služby v Európe, dosiahla v roku 2010 aj napriek sťaženým rámcovým podmienkam svoje stanovené ciele týkajúce sa obratu a hospodárskeho výsledku. Svetové hospodárstvo sa síce v roku 2010 zotavovalo z konjunkturálnych problémov rýchlejšie ako sa očakávalo, v priebehu roka 2010 však trh zneistila zadlženosť a štrukturálne problémy niektorých krajín eurozóny. Vývoj obchodu OVB dáva v tomto období zmiešaný obraz, ktorý zodpovedá všeobecným trhovým podmienkam.

Celkové provízie zo sprostredkovania boli 197,3 mil. eur a dosiahli približne úroveň minulého roka (201,6 mil. eur). „Začiatok obchodného roka 2010 prebiehal zdržanlivo,“ vysvetľuje Wilfried Kempchen, predseda predstavenstva OVB Holding AG. „V priebehu roka sa nám však podarilo obchod oživiť, a to najmä v strednej a východnej Európe.“ Celkové provízie v segmente strednej a východnej Európy sa v roku 2010 zvýšili o 10,6 % na 93,2 mil. eur, zatiaľ čo segment Nemecka a segment južnej a západnej Európy zaznamenali v porovnaní s minuloročnými hodnotami pokles celkových provízií o 7,3 % na 71,4 mil. eur, resp. 18,9 % na 32,7 mil. eur.

Prevádzkový zisk koncernu (EBIT) v roku 2010 klesol oproti predchádzajúcemu roku z 9,6 mil. eur na 4,8 mil. eur. EBIT-marža sa pohybovala na úrovni 2,4 % (predchádzajúci rok: 4,8 %).

Koncernový zisk v obchodnom roku 2010 bol 4,0 mil. eur (predošlý rok: 8,8 mil. eur), s čím súvisí zisk na akciu vo výške 0,28 euro (predošlý rok: 0,61 euro pri rovnakom počte akcií). Predstavenstvo a Dozorná rada navrhnú 10.júna 2011 na Valnom zhromaždení, aby sa v záujme kontinuálnej politiky vyplácania dividend prijala nezmenená dividenda vo výške 0,50 eur za akciu. Naďalej potešujúci je vývoj počtu nových klientov. Po celej Európe má OVB okolo 2,8 mil. klientov. „39 400 nových klientov v segmente strednej a východnej Európy je jasným dôkazom uznania a dôvery zo strany verejnosti voči finančným sprostredkovateľom OVB,“ hovorí Mario Freis, člen predstavenstva zodpovedný za zahraničie.

Počet finančných sprostredkovateľov v hlavnom povolaní sa v roku 2010 v 14 európskych krajinách OVB nepatrne znížil o 1,4 % oproti minulému roku na 4 600 spolupracovníkov. V roku 2010 zaviedlo OVB nový spôsob prideľovania provízií, čím sa odmeňovanie spolupracovníkov v odbyte stalo trhovo konformnejším a transparentnejším.

„Nový obchodný rok začíname plní optimizmu,“ referuje Oskar Heitz, člen predstavenstva zodpovedný za financie. V roku 2011 plánuje OVB zlepšenie obratu a hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2010. „Sme spokojní s tým, ako OVB zvládlo náročnú fázu rokov 2009/2010. Do budúcna je naším cieľom opäť nadviazať na predošlý rast,“ dodáva Wilfried Kempchen, predseda predstavenstva OVB Holding AG.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.