Sobota 27. února. Svátek má Alexandr.

OVB klade ještě vyšší důraz na odbornost

ADServis, oddělení které v rámci Servisního centra OVB poskytuje podporu především finančním poradcům OVB, převzal od ledna Petr Meliš (38). Dosavadní vedoucí ADServisu, Eva Poláchová (42), postoupila na pozici vedoucí úseku produktového managementu. Pavel Janda (37) byl uveden do pozice senior specialista provizí. (Tisková zpráva OVB)

ADServis povede Meliš

ADServis, oddělení které v rámci Servisního centra OVB poskytuje podporu především finančním poradcům OVB, převzal od ledna Petr Meliš (38). Kromě řízení oddělení bude Meliš dále odpovídat za vyhodnocování podnětů od poradců a za zavádění případných změn s cílem zefektivnit součinnost vedení společnosti se sítí spolupracovníků. Meliš studoval Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové. Je ženatý a má dvě děti. Ve společnosti OVB pracuje od února 2008.

Eva Poláchová produktovou manažerkou

Dosavadní vedoucí ADServisu, Eva Poláchová (42), postoupila na pozici vedoucí úseku produktového managementu. Kromě řízení úseku bude mít na starosti analýzu produktového portfolia OVB, vztahy s partnerskými společnostmi a vzdělávání finančních poradců. Zajišťovat bude jak certifikované finanční, daňové a investiční vzdělávání, tak seznamování spolupracovníků s legislativní úpravou podnikání na kapitálovém trhu v ČR a další odborná školení. Poláchová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Je vdaná a má dvě děti. Ve společnosti OVB pracuje od roku 2007.

Zpracování provizí zastřešuje Janda

Pavel Janda (37) byl uveden do pozice senior specialista provizí. Bude mít na starosti zpracování provizí a ve spolupráci s produktovou manažerkou přípravu nových partnerských smluv v souvislosti s nastavením toku informací, formátů a obsahu předaných dat. Odpovídat bude také za pravidelné doškolování pracovníků oddělení zpracování smluv s ohledem na nové produkty a změny v nastavení výpočetního systému, za kontrolu vstupních a výstupních údajů do systému a bude spolupracovat na přípravě analytických přehledů a statistických podkladů. Zároveň bude řešit náročnější reklamace a monitorovat vývoj pohledávek. Janda je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a ve společnosti pracuje od roku 2005. Je ženatý a má dvě děti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.