Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

OSVČ letos zaplatí více za sociální pojištění. Minimální částka vzrostla na 1731 Kč

OSVĆ mají povinnost do 30. dubna předložit Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009. Zároveň se od letošního roku mění minimální výše odvodů na sociální pojištění.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které alespoň část roku 2009 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost a jejichž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce (u těchto osob platí termín 30. 7. 2009), musejí nejpozději do pátku 30. dubna 2010 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude v měsíci podání Přehledu za rok 2009 a následující měsíce platit minimálně 1 731 Kč. Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění v měsíci podání Přehledu za rok 2009 a následující měsíce činit 693 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ v měsíci podání Přehledu za rok 2009 činí 5 928 Kč pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 371 Kč.

Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí za to OSSZ uložit pokutu až 20 000 Kč nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ a na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm.

Zdroj:
Tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.