Úterý 24. listopadu. Svátek má Emílie.

Od příštího roku se mění podmínky získání invalidního důchodu

Penze Luboš Svačina 21.10.2009 | 11:15 1 Komentář

Novela zákona o důchodovém pojištění, která bude platit od 1. ledna, zavádí tři stupně invalidity.

Nový právní předpis stanovuje, že pojištěnec bude invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %. Na míře poklesu bude záviset stupeň invalidity:

  • 1. stupeň se bude týkat lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %.
  • Invalidita 2. stupně bude znamenat pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.
  • Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se bude týkat těch osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %. 

V návaznosti na avizované změny vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku č. 359, která nově stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě.

"Cílem vyhlášky není ušetřit na osobách se zdravotním postižením. Podstatou změny je po cca 15 letech poskytnout klientům systému důchodového pojištění a posudkové službě sociálního zabezpečení moderní právní předpis, který respektuje pokroky v medicíně. Stejně jako není dnes možné diagnostikovat a léčit podle poznatků lékařské vědy z roku 1995, není možné posuzovat zdravotní stav a pracovní schopnost na základě 15 let starých znalostí," říká Štěpánka Filipová, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroj:
Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí

Jeden komentář: “Od příštího roku se mění podmínky získání invalidního důchodu”

  1. gulz napsal:

    Dovoluji si podotknout,že tento zákon o invalidních důchodech ,disriminuje (okrádá)ty neubožejší lidi,kteří povětšinou nemohou za svůj osud.Pánové ministři, vy a vám podobní by jste měli jít kladným příkladem všem lidem v této zemi.Opak je však pravdou!!!!Stále se mluví o poctivosti,o pomáhání slabším ,nemocným lidem.Většinou zůstává jen u řečí.Jak potom tahle společnost může být lepší,poctivější,když se např.rodič podělí se svými potomky o křivdách,kterých se na nich někdo konkrétní dopustil.Většina posudkových lékařů, také nectí základní pravidla morálky a lékařské etiky. Někteří z těchto lékařů ubližuje jen pro své vlastní potěšení schovávajících se za zákon.Mnohdy tito LPk lékaři pomoci mohou,ale nechtějí.Ptám se proč????Nechci se nijak dotknout těch opravdu poctivých a hodných lékařů,kteří dělají tuto velmi obtížnou, důležitou práci,která rozhoduje o bytí,či nebytí člověka.Každý se bude zodpovídat za své činy ať už kdekoli.Vy, mocní zamyslete se!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.