Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

Obyvatelé USA jsou ve výhledech do budoucna nejoptimističtější

Přestože krize začala v USA, jejich obyvatelé jsou nejoptimističtější co se týče dalšího vývoje ekonomiky i jejich osobní finanční situace. Američané jsou stále nejvíce „happy“, vyplývá mj. z Ipsos Economic Crisis Monitoru – pravidelného výzkumu, který probíhá v 6 světových zemích (Tisková zpráva Ipsos Tambor).

Obyvatelé České republiky krizi intenzivně vnímají, ale zatím na ni reagují obezřetně. Běžné výdaje snižuje zatím 36 % obyvatel. 

Zaměstnanci v ČR se v souvislosti s krizí nejvíce obávají ztráty zaměstnání, ovšem polovina z nich  není od svých nadřízených nijak informována o krocích, které zaměstnavatel podniká, aby snížil dopad  krize na  firmu.

USA a Evropa

Z pravidelného výzkumu Ipsos Economic Crisis Monitor vyplývá, že ačkoli epicentrem současné světové ekonomické situace byly Spojené státy americké, jejich obyvatelé se  v porovnání s dalšími zeměmi, ve kterých výzkum probíhal, vyznačují nejsilnějším optimizmem v souvislosti s vývojem ekonomické situace USA i jejich osobní ekonomickou situací.

Ipsos Economic Crisis Monitor je mezinárodní trackingová studie probíhající od prosince roku 2008 v šesti světových zemích: Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Velká Británie a USA. Každý měsíc se online výzkumu účastní 500 respondentů reprezentativního vzorku populace v každé ze zmíněných zemí.

Finanční krize se samozřejmě i ve světě promítá do chování spotřebitelů. Obyvatelé většiny zemí, které se účastní pravidelného monitoringu, více či méně budou své výdaje měnit. Ovšem i zde se projevují národnostní stereotypy, např. obyvatelé konzervativního Německa jsou nejméně ochotni své výdaje a nákupní zvyklosti přizpůsobovat aktuální situaci.

Z existujících dat vyplývá, že v důsledku optimalizace osobních výdajů se pozornost spotřebitelů po celém světě stále více obrací od značkového zboží směrem ke zboží ve slevách, diskontním značkám a značkám obchodních řetězců.

Česká republika

Dopady ekonomické krize na postoje a chování spotřebitelů v ČR monitoruje Ipsos Tambor průběžně od listopadu 2008 prostřednictvím tématických výzkumů zaměřených na na populaci ČR, firmy i zaměstnance firem.

Dopady krize na českou ekonomiku vnímají obyvatelé ČR výrazně negativně (72 % očekává zhoršení ekonomické situace), v osobní rovině však výrazné zhoršení své finanční situace očekává pouze 1/3 z nich.

Poměrně jednoznačný názor, který od ledna posiluje, panuje také v oblasti odhadu vývoje spotřebitelského chování obyvatel ČR. Více než polovina předpokládá, že se bude více šetřit a výrazně méně utrácet (55 %). Na druhé straně je ovšem vidět, že v osobní rovině zatím není dopad krize tak výrazný. Své výdaje totiž reálně snižuje pouze 36 % obyvatel, zatímco více než polovina  (58 %) své výdaje zatím nijak nemění.

Zajímavé zjištění je, že ačkoli většina zaměstnanců ze vzorku populace ČR pociťuje dopad krize na svého zaměstnavatele, 50% zaměstnanců se necítí být informováno o krocích, které zaměstnavatel provádí ke zmírnění dopadu finanční krize na svou firmu. Dopad krize je nejvíce pociťován v oblasti výroby (75 %), v oblasti služeb ho pociťuje necelá polovina zaměstnanců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.