Neděle 09. srpna. Svátek má Roman.

Marta Gellová: Evropské kvalifikační rámce je třeba sjednotit

V rámci České republiky vzniká Národní soustava podnikání, která je v gesci MPSV, ovšem odvíjí se od Národního kvalifikačního rámce, který je ale v gesci MŠMT. V rámci evropských standartů je vytvořen evropsý certifiát EFA (finanční poradenství) a EFP (finanční plánování). V ČR vznikla společost EFPA ČR, která certifikace nabízí.

V rámci České republiky vznikla společnost EFPA ČR, v níž je AFIZ spoluzakladatelem a odborným garantem. EFPA ČR organizuje certifikační zkoušky a akredituje vzdělávací programy, vede databázi držitelů certifikátů, tvoří směrnice a obsahové náplně a organizuje další vzdělávání.

Podmínkou certifikace je ukončení středoškolského vzdělvání a 3 roky praxe v oblasti finančního poradenství či pánování, nebo 1 rok praxe a absolvování certifikačního kurzu.

Certifikát je na jeden rok a lze ho prodloužit (doložit aktivní činnost a absolvování školení). A zaplatit poplatek. V září 2011 budou první certifikační zkoušky EFA. Úvodního školení se účastní 50 zájmců.

EFPA ČR bude od října 2011 poskytovat zkouškyna ověření odbornosti "Investiční poradenství" uznatelné ČNB jako kvalifikační předpoklad.

Zpráva z konference "Aktuální podněty Evropské komise k legislativě v oblasti finančních služeb v Evropě"

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.