Neděle 09. srpna. Svátek má Roman.

Karel Maroušek: Investiční poradenství a standardy

Karel Maroušek z Partners je jedním ze školitelů v rámci projektu EFPA ČR. Jak by mělo finanční poradenství fungovat?

V prvé řadě je základem "analýza" – získání informací od klienta a jeho informování o důležitých zkušenostech. V tomto ohledu chybí jednoznačná terminologie (jsem finanční poradce, nebo zprostředkovatel?). V rámci analýzy je třeba zjistit současného stavu, potřeby a následně analyzovat možnosti řešení.

V rámci "poradenství" nastává představení a realizace finančního plánu. Následuje "servis", kterým jsou atualizovány produkty na základě nově vzniké potřeby a situace. Zároveň společnost zajišťuje, že nedochází k misselingu, a nahradí poradce v případě, když poradce odejde od společnosti.

Potíží je, že v praxi zjjištění potřeb buď neprobíhá, nebo je formalitou. Stejně tak většinou neprobíhá ani analýza možností klienta a "poradce" prodá pojistku bez analýzy, zda si ji klient může finančně dovolit.

V rámci poradenství by měla být dostatečně široká nabídka institucí a produktů. Ani analýza současného portfolia smluv neprobíhá, nebo je jejím jen zrušení aktuálních smluv.

Servis zpravidla také chybí. Klient není informován o dění na trh a společnost často není schopna dohlížet na konkrétní případy misselingu. Stejně tak deklarace společnosti se mnohdy liší od skutečnosti. Společnost není často schopna ani naradit poradce, který odešel.

Celý proces je mnohdy změřen jen na prodej dobře zprovizovaných produktů.

Řešním je v prvé řadě definování terminologie – kdo si může říkat finanční poradce? Klient pak bude vědět, s kým má tu čest. Kvalitu poradenství by zlepšilo provázání výsledného portfolia a analýzy možností a cílů klienta. Zároveň by pomohlo nalezení alespoň obecné shody při tvorbě portfolia.

Legislativa by měla dát více možností klienta v případě misselingu. Analýza by měla být navíc povinná.

Servis by měl být nejen zajišťován poradcem, ale i jejich společností. Jednou z možností je portál pro klienta. Zároveň IT by mělo vyhodnocovat podezřelé obchody. V tomto směru je třeba se ještě shodnout na definici "podezřelého obchodu".

Karel Maroušek souhlasí se smysluplnou regulací. Rozdíl je např. mezi regulací provizí a nákladovosti produktu.

Zpráva z konference "Aktuální podněty Evropské komise k legislativě v oblasti finančních služeb v Evropě"

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.