Středa 22. září. Svátek má Darina.

„Je teď správný okamžik?“

Dr. Klaus Jung je zakladatelem a předsedou dozorčí rady společnosti Jung, DMS & Cie. AG (JDC). S více než 14.500 volnými poskytovateli finančních služeb a zprostředkovateli pojištění v Německu a více než 4.000 zprostředkovateli v Rakousku a ve východní Evropě patří JDC k největším podnikům v této oblasti. Tato skupina podniků, která v současnosti zprostředkuje investice v objemu větším než 3,6 miliardy EUR jen v samotném prodeji podílových fondů, je dnes jedním z největších nákupních společenství nezávislých finančních poradců v Evropě. Vlastní kapitál přes 15 milionů EUR dělá z JDC jedním z kapitálově nejsilnějších podniků v této činnosti.

 

V České republice se Jung, DMS & Cie. zaměřuje na hlavní kompetence jako obchodní společnost pro podílové fondy. Jung, DMS & Cie. přitom jedná jako exkluzivní partner a zastřešující organizace pro obchody rakouského majetkového poradce, firmy E&S – Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung Ges.m.b.H.

Dr. Jung navštívil jako hlavní přednášející konferenci společností E&S a JDC o investicích. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč je už více než 50 let nadšeným vyznavačem myšlenky podílových fondů a jaký může mít soukromý vkladatel zisk z investice do dobrého podílového fondu.

Většina lidí – ať mladých nebo už starších – má finanční cíle. Jakou cestou je možné nejlépe těchto finančních cílů dosáhnout?

Dr. Jung: Ať je finančním cílem zlepšení zajištění na stáří, studium a vzdělání dětí nebo splnění snu, těchto cílů je možné dosáhnout, jen když vkladatel dlouhodoběji správně spoří, nesází všechno na jednu kartu a vklady široce rozprostře. Kdo má správně rozprostřeno, neuklouzne!

50 let zkušeností s investičními fondy: Dr. Klaus Jung Co rozumíte pod správným spořením?

Pod správným spořením rozumím, že vkladatel neuloží své peníze a nenechá je spát se zaručeným procentem úroků a nenechá jiné lidi, aby vydělávali s jeho těžce vydělanými penězi sami, ale že vkladatel pošle své peníze pracovat.

Co máte proti zaručené úrokové sazbě například u smluv na stavební spoření, pojištění nebo na spořící knížce?

Nemám nic proti tomu, ale vkladatel by měl vědět, že od zaručené procentní sazby, která je mu nabídnuta, musí odečíst ještě inflaci a daně. Takže když jsou například zaručeny 4 % – což je dneska zřídka – pak od toho musí odečíst inflaci cca 3 % a daně, takže nakonec je výsledkem nula! Většina vkladatelů takto nepostupuje a z toho důvodu je cca 80 % finančního majetku lidí uloženo na pevný úrok. Krátkodobě je možné své peníze uložit na pevný úrok, proč ne, ale běžný člověk ukládá spoje peníze s dlouhodobějšími cíli a určitě nemá smysl ukládat svoje peníze dlouhodoběji s nulovým ziskem. Podlé mého mínění musel vkladatel pro peníze, které chce uložit, sám příliš tvrdě pracovat na to, aby je uložil s nulovým ziskem.

Dr. Klaus Jung nadchnul 1200 posluchačů na investiční konferenci spol. E&S – Ertrag & Sicherheit

Ale pevně úročené vklady jsou přece jisté, například státní obligace?

Právě teď vidíme, že státní obligace žádnou jistotu neznamenají. Dříve stát ručil za své státní obligace a v tom spočívala jejich jistota. Dnes utrácí celá řada vlád příliš mnoho peněz – tedy vlády vydávají více, než bylo přijato na daních – a tyto nadměrné výdaje financovaly pomocí státních obligací. Když nyní nějaká země nemůže tyto státní obligace už splácet, tj. nemůže splácet ani úroky ani splátky, přestává být taková státní obligace bezpečnou investicí. Například státní obligace Irska, Řecka, atd. Banky a pojišťovny i soukromé osoby, které věřily, že tyto státní obligace jsou jisté, nedostávají u některých obligací dnes ani úroky ani splátky a když tyto státní obligace prodají, znamená to pro ně velkou ztrátu.

Jaké tedy existují alternativy?

Pro dlouhodobější vklady doporučuji investice do dobrých akciových podílových fondů. Proč? Protože v podílovém fondu se spojuje investiční kapitál mnoha tisíc soukromých a institucionálních investorů a management podílového fondu takového spojeného kapitálu investuje do širokého portfolia úspěšných podniků – širokého i z mezinárodního pohledu, a tím se investor na jedné straně podílí na zisku, na druhé straně také na růstu těchto úspěšných podniků. Dlouhodoběji se tak dosahují výsledky, o nichž se jinak může soukromému vkladateli jen zdát!

Kolik by mohl vkladatel vydělat?

Obchodní partner firmy E&S – Ertrag und Sicherheit/Jung, DMS&Cie. – může vkladateli jasně ukázat, jak se doporučený akciový podílový fond od založení rok od roku vyvíjel. Samozřejmě, že každý rok neznamená plus, existují také mínusy, někdy i dvakrát za sebou, ale dlouhodobější výsledky, jak už jsem řekl, jsou takové, o nichž se soukromému vkladateli může jen zdát.

Dr. Jung s ředitelem prodeje E&S Davidem Křížkem

Jaké je riziko?

Pokud Vaší otázce správně rozumím, chcete se zeptat, zda investor může o svůj investovaný kapitál také přijít nebo může dojít ke ztrátám? Je vyloučené, aby investor přišel o veškerý do fondu vložený kapitál, protože to by se musely dostat veškeré podniky, do kterých fond investoval, ve stejný den, ve stejnou hodinu, do konkurzu, a zbytek by musel být nula. Protože fond investuje podle zákona o investování minimálně do 20, ale v běžném případě do 100 nebo více úspěšných podniků z různých regionů, je vyloučené, aby investor přišel o veškerý investovaný kapitál. Samozřejmě může investor, který investuje jen krátkodobě a vystoupí z fondu v nevýhodný okamžik, získat méně, než do fondu vložil. Příklad: Investor vstoupí krátce před válkou v zálivu, vystoupí uprostřed v období války v zálivu. Nebo vstoupí do fondu krátce před 11. zářím a vystoupí krátce po 11. září. Nebo vstoupí krátce před finanční krizí a vystoupí uprostřed finanční krize. Burza nikdy nebyla, není a nebude jednosměrnou ulicí. Právě krizové časy znamenají šance. Proč? Protože je možné do fondu výhodně vstoupit, jinými slovy, je možné levně kupovat.

Investují dobré akciové podílové fondy také do státních obligací?

Akciové fondy, které doporučujeme, v zásadě do státních obligací neinvestují, protože management fondů je přesvědčen o tom, že dobré podniky nahospodaří dlouhodoběji lepší výnosy, než jaké nabízejí státní obligace. Manažer akciového podílového fondu by například nikdy nekoupil akcie podniku, který není zdravě financován, tj. takového podniku, který nemůže splácet své půjčky. Zamyslete se prosím nad tím, jaký růst měly dobré podniky v uplynulých letech a kolik vyplatily investorům v dividendách! A investoři, kteří se podílejí na růstu a zisku úspěšných podniků, dosahují dlouhodoběji větších výnosů než při vkladu se zaručenou úrokovou sazbou, což dokazují výsledky doporučeného fondu!

Na fotografii: Leo Krauthaufer, E&S, Dr. Klaus Jung, Jung, DMS & Cie., Dr. Mark Mobius, Franklin Templeton a Manfred Zettl, E&S

Mělo by se investovat právě teď ve finanční krizi?

Člověk by měl investovat zásadně tehdy, kdy chce příslušný kapitál dlouhodoběji uložit, tedy nikoliv na 1-2 roky. Investovat nyní je obzvláště výhodné, protože akciové kurzy kvůli finanční krizi poklesly a je možné výhodněji nakupovat. Jako příklad bych chtěl uvést fond Pioneer, založený v roce 1928, který zaznamenal od roku 1928 někdy i výrazné zvraty sedmnáctkrát. Přesto dosáhli investoři v tomto fondu z dlouhodobějšího pohledu vynikajících výsledků. A právě ti investoři, kteří více investovali právě v dobách poklesů, dosáhli přímo fantastických výsledků.

Čísla, která právě zmiňujete, jsou všechna jako „loňský sníh“. Co můžete zaručit pro budoucnost?

Pro budoucnost se nedá zaručit nic, protože budoucí zisky nemůže zaručit žádný podnik. Ale člověk by si měl položit 3 otázky a sám si na ně odpovědět:

  1. Existují vlastně u nás v Evropě a na celém světě podniky, které pomocí dobrých produktů vydělávají dobré peníze?
  2. Budou takoví podnikatelé a podniky existovat ještě také za 5 nebo 10 let?
  3. Budou takoví podnikatelé a podniky existovat ještě také za 15 nebo 20 nebo 30 let?

Takové podniky existovaly, existují a budou vždy existovat! Je ten, kdo o tom pochybuje, by měl svoje peníze vložit na úrok se zaručenou sazbou a přenechat potom například bance, aby s penězi vkladatele vydělávala. Moje doporučení zní: pokud chcete svoje peníze investovat dlouhodoběji, neexistuje podle mého názoru žádné lepší a bezpečnější řešení, než investice do dobrého akciového podílového fondu – a toto doporučení dávám už od roku 1958, kdy jsem začal s prodejem registrovaných podílových fondů… a mnoho poradců a investorů na tom z dlouhodobějšího hlediska vydělalo.

3 komentáře: “„Je teď správný okamžik?“”

  1. Návštěvník napsal:

    Škoda jen, že pozitivně o této společnosti lze číst pouze v Komerčních sděleních, které jsou placené:)) Nedávno jsme měli tu ´čest´ setkat se se zástupcem této firmy. Tlačil nás do smlouvy dosti agresivně a vzbudil v nás pochybnosti, které se potvrdily…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.