Středa 03. března. Svátek má Kamil.

Jan Švejnar: Co způsobilo krizi a kam směřuje světová ekonomika?

Na třetím mezinárodním finančním fóru Zlaté koruny vystoupil mezi prvními řečníky také Jakn Švejnar, který se pokusil zodpovědět otázky, co vedlo ke krizi a jaká jsou očekávání dalšího vývoje.

Hlavními faktory, které mají na svědomí vznik a vzrůst krize, bylo uvolnění monetární politiky po předchozí krizi, s níž souvisí boom na realitním trhu. Postupně pak docházelo k finančním inovacím, zaváděním nových nástrojů. Růst cen nemovitostí vede k rozšíření subprime hypoték, jejichž prodej ve velkém představoval také morální hazard.

Následně optimistická situace vede k vývoji nových „balíčků“, v nichž hrají subprime hypotéky velkou roli, ale pozitivní nálada způsobila jejich prodej po celém světě jako bezpečných investic. Pomohly tomu také ratingové agentury, které pomohly rozšíření těchto produktů. Kvůli euforii na trhu se nebraly v potaz varovné signály, které zde nějakou dobu byly.

Kolaps subprime hypoték nakonec vedou k propadu celého trhu, panice mezi investory a problémům a krachům velkých bank, bailoutům, vynuceným prodejům apod.

Sám Švejnar je zastáncem názoru, že jsme stále ještě pouze v první polovině krize a ještě bude hůře předtím, než bude lépe. Velkou roli ještě mohou sehrát hedge fondy. Kritickým může být vývoj na trhu s komoditami a následná hrozba deflace.

USA podle Švejnara čeká hluboká, ale kratší krize, kdežto v Evropě bude podle něj krize mělčí, ale delší, což je způsobeno velkými rozdíly ve flexibilitě těchto dvou trhů. Problémům jak ekonomickým, tak i politickým může čelit Čína, Japonsku se sice krize poněkud vyhnula, ale nízké úroky zde mohou být velký problém, protože vláda nemá prostor k reakci v případě problémů. V každém případě provázanost jednotlivých ekonomik bude způsobovat ekonomické šoky.

ČR je na tom poměrně dobře, krize se nám vyhnula, lidé neinvestují tolik penz přímo do cenných papírů a navíc, máme zkušenosti s krizí v bankovním sektoru, díky čemuž jsou na tom v současnosti banky velmi dobře. Problémem může být velký podíl exportu a rovněž silná koruna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.