Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete

Bydlení 15.10.2021 | 08:14 1 Komentář

Píšeme na Hopoindex.cz: Jaká pravidla a postup musíte dodržet, pokud chcete rozparcelovat pozemek? Od roku 2018 již není nutné, aby se při dělení pozemku změnil vlastník. Rozparcelovat si tedy můžete vlastní pozemek pro případ, že byste s jednotlivými částmi chtěli nakládat v budoucnu. K dělení však potřebujete souhlas stavebního úřadu.

Více se dočtete v článku „Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete“ na serveru Hypoindex.cz.

Jeden komentář: “Jak rozparcelovat pozemek? Souhlasu stavebního úřadu se nevyhnete”

 1. Viktor Audrlický napsal:

  Vyhnete!!!!
  Rozparcelovat pozemek je dle soudů možné i bez souhlasu stavebního úřadu! Dokonce k tomu ani nepotřebujete vyplňovat formuláře jako například přílohu č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
  Vydání rozhodnutí o souhlasu stavebního úřadu k dělení totiž dle rozhodnutí OS v Hradci Králové10 C 174/2005, potvrzeného KS 19 Co 177/2020 , NS 22 Cdo 3698/2020 i III. ÚS 3804/19 není třeba!!!!
  Cituji z rozhodnutí: Soud uzavřel, “ že žaloba pro zmatečnost není důvodná, neboť soudy nepřekročily svoji pravomoc, když rozhodly o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví účastníků za současného vymezení nové pozemkové parcely, aniž by k tomu měly předcházející stanovisko stavebního úřadu, neboť takového nebylo třeba. Zákon soudu přímo umožňuje rozdělení spoluvlastnictví (a bylo tomu tak i za dřívější právní úpravy – k tomu viz ust. § 142 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., i nyní § 1140 a násl. zákona č. 89/2021 Sb.) a žádné rozhodnutí stavebního úřadu k takovému soudnímu rozhodnutí není třeba.“

  Z toho vyplývá, že zákon umožňuje rozparcelovat pozemek jednoduše tím způsobem, že převedete spoluvlastnický podíl na pozemku, například své manželce a následně podáte žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dle § 1140 NOZ . Soud pak rozhodne dle Vašeho návrhu a rozdělí parcelu na základě geometrického plánu a souhlas stavebního úřadu k rozdělení nepotřebuje.
  Manželka Vám následně oddělený pozemek – pokud bude chtít-,daruje zpět a vy vlastníte samostatné dvě parcely.
  Soud ve výše uvedeném řízení dokonce určil, že na oddělené parcele je možné postavit rodinný dům!!!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.