Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

Jak jednoduše poznat zajímavé akcie?

Investice 02.04.2012 | 13:20 0 Komentářů

Za hodnotovou akcii můžeme považovat takovou, která se obchoduje za nižší cenu, než jaká je její fundamentální hodnota. Hledání a nákup hodnotových akcií je strategie, kterou při budování svého jmění využil i Warren Buffett (komentář Saxo Bank).

Běžní investoři často nepovažují samotný byznys společnosti za zajímavý. Hodnotová akcie by tak mohla být zapomenutou akcií nebo by mohlo jít o nepochopenou společnost. Hodnotová akcie je také definována jako investice, která má nízké riziko poklesu zisku nebo hodnoty. Při hledání hodnotových akcií byste měli pamatovat na možné nástrahy při jejich oceňování (tzv. value trap neboli hodnotová past).

Kritéria

Poměr tržní a účetní hodnoty akcie (Price to Book ratio P/B) – Hodnotové akcie obecně negenerují vysoké výnosy, ovšem návratnost obvykle bývá stabilní a předvídatelná. Proto bychom se měli zaměřit především na firmy, u kterých je ocenění P/B mezi hodnotami 0 a 1,5.

Poměr mezi tržní cenou akcie a ziskem na akcii (Price to Earnings ratio P/E) – Hodnotovým akciím se říká hodnotové proto, že budoucí zisky společnosti jsou oceněny levně. Nejpoužívanějším vyjádřením ocenění zisku je poměr P/E. Stock Screener vám pomůže prověřit budoucí poměry zisků. V tomto případě použijeme volbu P/E pro další rok a zvolíme interval 0 až 15. Hodnota P/E pod nulou nemá příliš smysl a číslo vyšší než 15 tradičně naznačuje, že se společnost právě nachází v růstové fázi.

Návratnost kapitálu (Return on Equity ROE) – Ukazatel ROE je důležitý hlavně proto, že investorům říká, jestli společnost dokáže z vloženého kapitálu generovat zisky. Hodnota ROE vyjádřuje podíl čistého zisku vůči majetku akcionářů. Warren Buffett při oceňování firem obvykle stanovuje 15procentní ROE jako minimum. A protože ROE může být silně ovlivněno velikostí dluhu a úvěrovou pákou dané firmy, je důležité vědět o tom, jaký dluh tuto firmu tíží.

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv (Equity Ratio) – Firmy s vysokou hodnotou mají obecně velmi silnou rozvahu. Equity Ratio je poměr mezi vlastním kapitálem společnosti a jeho celkovými aktivy. Toto číslo nám tudíž říká, jak velký má společnost dluh. Námi hledané společnosti by měly svůj dluh zvládnout i v těch nejtěžších časech. Hodnota mezi 50 a 100 procenty základního kapitálu (což znamená 0 až 50 procent dluhu) by měla být pro každou bezrizikovou firmu dobrým odrazovým můstkem. Abychom navíc podpořili naše slova, že společnost je schopná splatit své závazky, můžeme vše zkontrolovat podle jejího úrokového krytí.

Úrokové krytí (Interest Coverage) – Podobně jako equity ratio, i ukazatel úrokového krytí je výrazně závislý na aktuálním stavu daného odvětví. U společností, které nejsou závislé na hospodářském cyklu, by mělo být dostatečné krytí v hodnotě 10. U cyklických firem by měli investoři počítat s vyšší hranicí úrokového krytí, která se blíží číslu 15 nebo jej mírně překračuje. 

Dividendový výnos (Dividend Yield) – Nižší zisky, silné cash flow a vyspělý model podnikání umožňují firmám vyplácet podstatnou část jejich zisků. Investoři milují hodnotové akcie zejména pro jejich stabilitu a nízkou volatilitu. Zajímavá je ale také schopnost vyplácet peníze každý rok či kvartál, v závislosti na dividendové politice dané firmy.

Jak se vyhnout nevýhodnému nákupu, tzv. hodnotové pasti 

Vyhnout se nákupu akcie, která se vám zdá levná, ale její hodnota se nikdy výrazně nezvýší, je velmi těžké. Existuje ale několik způsobů, jak jen zdánlivě výhodným investicím předejít. Je třeba identifikovat hlavní rizika na straně zisků, samotného byznysu a ocenění.  Častěji se totiž tato rizika vyskytují společně.

    * Riziko poklesu zisku (Earnings Risk) – vychází z potenciálního poklesu budoucích výnosů. Existuje mnoho důvodů, proč mohou být budoucí zisky společnosti zranitelné. Důvodem jsou například vyšší náklady, větší konkurence, která tlačí dolů marže, pokles samotného odvětví, apod.

    * Riziko ocenění (Valuation Risk) – nejčastěji se vyskytuje ve chvílích, kdy je ocenění společnosti zkrátka příliš vysoké. Ukazatele P/B a P/E jsou těmi nejjednoduššími a prvními, které lze použít při posuzování tohoto typu rizika.

Nástrahám při oceňování se můžeme vyhnout, pokud přihlédneme k riziku poklesu zisku i ocenění. A jak už to tak bývá, snadnější je to říct než provést. Společnost, která má poměr P/B kolem hodnoty 1, obvykle nebude čelit hrozbě poklesu ocenění. Pokud zrovna není silně zadlužená a nehrozí jí bankrot. Firma s poměrem P/E převyšující číslo 8 se může zdát jako levná, ale pokud se očekává, že běžné výnosy budou permanentně o 50 procent klesat, potom může hodnota P/E snadno vystoupat na 16. Přidejte k tomu ještě pokles hodnoty ocenění a můžete utrpět až 75procentní ztrátu.

Investor nikdy nemá záruku, zda firma neuvízla v hodnotové pasti. Nejlepší obranou je získat o firmě a sektoru co nejvíce informací a snažit se posoudit možné riziko poklesu zisku a/nebo  ocenění sledované společnosti.

“Ryzí” hodnotová akcie

Nejlepší příležitosti k hodnotové hře se ukrývají tam, kde je cena akcie nižší než hodnota hotovosti v rozvaze firmy. Je to celkem vzácná situace, ale v dobách krize k ní čas od času dojde. Během nedávné finanční krize mělo mnoho malých těžebních firem, které předtím těžily z komoditního boomu, uvedeno ve svých rozvahách více čisté hotovosti, než byla jejich celková tržní kapitalizace. To se sice nestává často, ale investovat do těchto ryzích hodnotových akcií je v podstatě “bezrizikové”. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.