Čtvrtek 09. prosince. Svátek má Vratislav.

Hospodářské výsledky: Rok 2020 znamenal v ČSOB růst úvěrů na bydlení a vkladů, vyšší tempo digitalizace a odklady splátek úvěrů

BankyInvestice 11.02.2021 | 10:10 0 Komentářů

Od příchodu pandemie covid-19 bylo pro skupinu ČSOB prvořadé podporovat všechny skupiny klientů, udržet dostupnost služeb fyzicky i online 24/7 a pomáhat české ekonomice. Celoroční čistý zisk skupiny ČSOB činil 8,5 miliardy korun. Objem klientských úvěrů, vkladů a aktiv pod správou meziročně vzrostl.

”V uplynulém roce převrátila pandemie covid-19 lidem život doslova naruby. Jsme rádi, že v této nadmíru složité době se lidé a firmy mohli spolehnout právě na bankovní a pojišťovací služby. Zůstali jsme dostupní na pobočkách i online, kde jsme zaznamenali pozoruhodný nárůst ve využívání služeb a v počtu transakcí. Schválili jsme téměř 65 tisíc odkladů splátek. I po skončení plošného moratoria klientům v potížích pomáháme individuálně,” říká generální ředitel ČSOB John Hollows a doplňuje:
Získali jsme prestižní ocenění Nejlepší banka a Klientsky nejpřívětivější banka. Vnímáme je jako odměnu za úsilí celé skupiny ČSOB, nasazení a obětavost při obsluze našich zákazníků ve ztížených podmínkách, které jsme si doposud nedokázali ani představit. Jde rovněž o povzbuzení, abychom neustali v investicích do inovací a péči o klienty. Chtěl bych vyjádřit hlubokou vděčnost všem kolegům, kteří svým mimořádným úsilím zajišťovali kvalitní služby a nadstandardní servis našim klientům i v čase pandemie a starali se o jejich maximální pohodlí a spokojenost. Stále čelíme ztíženým podmínkám, ale jsme o takřka rok s pandemií zkušenější a silnější a proto se nemusíme budoucnosti obávat.“

Čistý zisk skupiny ČSOB byl 8,5 mld. (meziročně méně o 57 %).

 • Objem úvěrů narostl na 792 mld. Kč (meziročně o 2 %).
 • Objem úvěrů na bydlení stoupl na 458,2 mld. (meziročně o 5 %).
 • Objem vkladů se zvýšil na 1 073 mld. (meziročně o 12 %).
 • Objem aktiv pod správou činil 253 mld. (meziročně vyšší o 5 %).
 • Provozní výnosy dosáhly 35,3 mld. Kč (meziroční pokles o 17 %, resp. o 14 % na srovnatelném základě).
 • Provozní náklady byly 19,3 mld. Kč (meziročně růst o 1 %, ale pokles o 3 % na srovnatelném základě).
 • ČSOB zůstává kapitálově silná a drží excelentní likviditní polštář. Kapitálový poměr Tier 1 činí 23,7 %.
 • ČSOB schválila zhruba 65 tisíc žádostí o odklad splátek.

97 % klientů se po skončení moratoria vrátilo k běžnému splácení.

 • ČSOB podporuje firmy a podnikatele pomocí financování ze záručních programů COVID, celkový objem financování za rok 2020 činil 10,3 mld. Kč.
 • Počet uživatelů mobilního bankovnictví meziročně stoupl o 34 %.
 • ČSOB spustila nové aplikace DoKapsy od ČSOB a ČSOB Drobné a jako první na trhu představila digitální hlasovou asistentku Kate.
 • ČSOB vyhrála soutěž Hospodářských novin Nejlepší banka 2020 a ovládla i kategorii Klientsky nejpřívětivější banka.
 • ČSOB jako první získala akreditaci pro Bankovní identitu a v lednu 2021 službu spustila.

Nižší čistý zisk skupiny ČSOB byl způsoben růstem objemu opravných položek k úvěrům a poklesem provozních výnosů. Meziroční porovnání také negativně ovlivnila vyšší základna roku 2019, na které se projevily  jednorázové výnosy z přecenění podílu v ČMSS a prodeje ČSOB Asset Management. Bez zmíněných mimořádných faktorů a dopadů konsolidace ČMSS  by byl čistý zisk ČSOB meziročně nižší o 51 procent.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala vysoká, vyšší náklady na úvěrové riziko odrážejí očekávané dopady zhoršeného ekonomického vývoje kvůli covid-19. Tvorba opravných položek k úvěrům se zvýšila na 5,6 miliardy Kč. Podíl úvěrů v selhání z celého portfolia úvěrů byl na konci loňského roku nízkých 2,26 procenta.


Růst úvěrů a vkladů

Celkové úvěrové portfolio meziročně narostlo o 2 procenta díky růstu retailového segmentu včetně úvěrů na bydlení, kde skupina ČSOB ( jejíž součástí je Hypoteční banka a ČMSS) udržela postavení lídra. Úvěry na bydlení, tedy hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, meziročně stouply o pět procent. Objem vkladů se zvýšil o 12 procent a objem aktiv pod správou se zvedl o 5 procent.

 

Strmý růst mobilního bankovnictví

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví vyskočil meziročně o 34 procent a počet transakcí o 48 procent. Klienti častěji platili bezkontaktně kartami a nakupovali zboží v eshopech. “Období s pandemií potvrdilo, že naše strategie Digitálně a s lidmi je nastavena správně. Bankovnictví se přirozeně přesouvá do digitálního prostředí a doba s covid-19 k tomu ještě přispívá. Pro nás zůstává prioritní přinášet tak pohodlné a jednoduché produkty a služby, abychom zůstali pro klienty první volbou v online prostředí i na pobočkách. Na pobočkách nyní zavádíme nový obslužný systém zahrnující i zónu pro bydlení, v jehož financování je naše skupina jedničkou,” říká Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail. “Ještě s více novinkami přicházíme v digitálním prostředí. Rád bych upoutal pozornost klientů zejména k novému Smartbankingu a hlasové asistentce Kate,” dodává Jan Sadil.

Pomoc v pandemii

Darovali jsme 2 200 kusů IT techniky 68 neziskovým a příspěvkovým organizacím. Notebooky, tablety, stolní počítače i monitory putovaly prostřednictvím organizací a škol hlavně k žákům a studentům ze sociálně slabých a pěstounských rodin. Podporujeme seniory v domovech, aby mohli snadněji navázat kontakt s rodinou v době, kdy jsou zakázané návštěvy. Spolupracujeme 25 let s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a společně poskytujeme studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendium. Loni na podzim jej nově získalo dalších 22 studentů středních a vysokých škol. Aktuálně tak z Fondu vzdělání podporujeme celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin. Na jaře i na podzim jsme vyčlenili 30 našich telefonních operátorů, aby pomohli při trasování v rámci Chytré karantény. Velmi nás potěšil rekordní zájem v programu ČSOB Pomáhá regionům, díky němuž neziskové organizace loni získaly přes 8,6 milionu Kč, což je nejvíce za osm let fungování.

Ochrana zdraví a benefity zaměstnancům navíc

V rámci ochrany zdraví a vyváženosti pracovního a rodinného života skupina ČSOB doporučila využívání home office. V posledním čtvrtletí pracovalo z domova v průměru 68 procent změstnanců, ve špičkách až 83 procent. V prosinci byla udělena všem zaměstnancům mimořádná odměna do benefitního systému jako zvláštní poděkování za náročný rok. Nestandardní potřeby skloubení pracovního a osobního života v situaci uzavřených škol byly v roce 2020 podpořeny 5 dny volna navíc. Pracoviště byla vybavena dezinfekčními prostředky, teploměry a ochrannými pomůckami a stovky osob byly na podzim očkovány proti chřipce. Od ledna se zaměstnanci v pražském Kampusu a Hradci Králové mohou nechat pravidelně testovat na covid-19.

Odpovědnost v podnikání a zelené produkty

Udržitelnost a šetrnost k přírodě patří dlouhodobě do firemní DNA a je základem filozofie společenské odpovědnosti skupiny ČSOB. Systematicky redukujeme naši uhlíkovou stopu. Objem emisí CO2 jsme snížili na 41 procent stavu z roku 2015. Loni jsme ušetřili 550 tun papíru díky používání biometrických podpisů a elektronickým dokumentům. Produkce odpadů ČSOB klesla za posledních pět let o bezmála dvě třetiny. Ekologický přístup se promítá ve vytvářeném prostředí pro zaměstnance i klienty, v bankovních a pojišťovacích službách a dalších aktivitách. ČSOB Kampus patří k nejmodernějším a nejekologičtějším kancelářským komplexům v Evropě. Řada ekologických produktů zahrnuje zelenou hypotéku, zelenou autopůjčku, podílový fond ČSOB Akciový vodního bohatství nebo platební kartu z recyklovaného plastu, se kterou jsme přišli jako první na trhu.

 

Vybrané ukazatele skupiny ČSOB 2019 2020 Meziroční změna
Čistý zisk (mld. Kč) 19,7 8,5 -57 %
Poměr nákladů a výnosů 44,9 % 54,6 % +9,7 p.b.
Objem úvěrů (mld. Kč) 780,7 792,5 +2 %
Objem vkladů (mld. Kč) 957 1073 +12 %
Aktiva pod správou (mld. Kč) 240,6 252,5 +5 %
Kapitálový poměr Tier 1 (CET 1) 19,2 % 23,7 % +4,5 p.b.
Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR) 0,04 % 0,67 % +0,63 p.b.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.