Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

Evropské společnosti vlastněné private equity investory rostou

Podle průzkumu Ernst & Young jsou výsledky evropských společností, které byly vlastněny a pak prodány private equity investory, lepší než výsledky srovnatelných veřejně obchodovaných společností, a to i v době krize.
Za dobu od akvizice po prodej dosahovaly tyto firmy v průměru 15% růst zisku ročně. Současně se zvyšoval i počet zaměstnanců – průměrně o 5 % ročně a produktivita práce – v průměru o 9 % ročně. Počet prodejů společností vlastněných private equity však v roce 2008 v Evropě poklesl oproti roku předchozímu o 66 %, z 89 na 30 prodejních transakcí (zpráva Ernst & Young).

Průzkum “Nové výzvy – jak private equity investoři vytvářejí hodnotu?“ se konal již počtvrté a za dobu jeho existence jím prošly téměř tři stovky evropských společností vlastněných a následně odprodaných private equity investorem. Největší evropské společnosti, z nichž loni odešel private equity investor, překvapivě rostly tempem srovnatelným se společnostmi, které se v průzkumu objevily v předchozích třech letech. Výsledky společností vlastněných soukromým kapitálem jsou lepší než výsledky srovnatelných veřejně obchodovaných společností.

Díky pečlivému výběru společností a propracovaným ekonomickým modelům zaměřujícím se na zlepšení výkonnosti se private equity investorům daří dosahovat nadprůměrné návratnosti investic. Nejlepší společnosti vlastněné soukromým kapitálem mají oproti ostatním srovnatelným společnostem nezanedbatelnou výhodu,“ říká Peter Wells, partner oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice specializující se na oblast private equity.

Zajímavým faktem je, že podle průzkumu private equity investoři neutíkají ze společností, které se potýkají s obtížemi. Průměrná doba trvání investice je u problémových společností sedm let, což je oproti jiným investicím dvojnásobek. U 43 % problémových společností private equity investor vyměnil v průběhu svého vlastnictví vrcholové vedení a ve 36 % případů svou investici následně navýšil.

„I když u některých společností vlastněných soukromým kapitálem nebyla návratnost investice ani minimální, neobjevily se žádné snahy private equity investorů o to, aby se problémové investice rychle zbavili. Naopak, spolu s managementem usilovně pracovali na změně strategie a na zavádění takových opatření, která by pomohla zvýšit zisk a optimalizovat peněžní toky,“ vysvětluje Peter Wells.

Pokles počtu exitů

Asi nepřekvapí, že v roce 2008 počet prodejů společností vlastněných soukromým kapitálem poklesl oproti roku předchozímu o 66 %. Zatímco v roce z 2007 se uskutečnilo 89 prodejních transakcí, loni jich bylo pouze 30. Tržní hodnota prodaných společností (měřená ekonomickým ukazatelem EV, který představuje ocenění společnosti po odečtení jejího čistého dluhu) se snížila z cca 54 mld. EUR na cca 12 mld. EUR (tedy o 77 %).

„Pokles počtu prodejů i nižší hodnota prodávaných společností je důsledkem současných obtížných makroekonomických podmínek. Nižší hodnotu prodávaných společností lze přičíst také horší dostupnosti úvěrů a tomu, že se v roce 2008 neobjevily žádné nové primární emise akcií,“ domnívá se Harry Nicholson, partner divize Private Equity britské společnosti Ernst & Young LLP.

„V předchozích letech se primární emisí akcií řešil prodej 10–15 % společností vlastněných private equity investorem, nejčastěji právě těch největších. Důsledkem toho je, že private equity fondy teď mají ve svých portfoliích řadu společností s hodnotou přesahující miliardu eur, které by potřebovaly prodat. To bude do budoucna pro toto odvětví skutečný problém,“ říká Peter Wells.

Vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyla žádná společnost vlastněná private equity investorem prodána formou primární emise akcií a akvizice korporátními subjekty představovaly pouze 26 %, pocházejí kupující nejčastěji opět z řad private equity investorů. Loni jich byly i přes obtížnou dostupnost úvěrů tři čtvrtiny, což je ve srovnání s rokem 2005 50% nárůst.

„Co je překvapující, je fakt, že i společnostem, které si jeden private equity investor koupí od druhého, se daří stejně úspěšně zlepšovat výsledky hospodaření a zvyšovat provozní efektivitu jako v případě společností s jiným typem původního vlastníka,“ dodává Peter Wells.

Hra na vyčkávání

Výrazně nižší počet prodejů v loňském roce spolu s vysokými průměrnými výnosy u realizovaných transakcí je dokladem toho, že private equity fondy prodávaly v roce 2008 pouze společnosti, které dobře prosperovaly. Pokud fondy neměly zajištěnou vysokou návratnost investic, raději prodej odložily. Zatímco doposud problémové společnosti zůstávaly v investičním portfoliu po delší dobu, nyní lze očekávat tlak na jejich prodej, aby se investorům vrátily jejich finanční prostředky a měli na nové investice.

„Kvůli rostoucímu ekonomickému tlaku neporoste ani u společností vlastněných soukromým kapitálem v letošním roce zisk a počet zaměstnanců. Lze předpokládat, že fondy budou nuceny prodávat i problémové společnosti a hledat efektivní cesty jak se jich zbavit, což platí především pro fondy s vysokými, případně dokonce garantovanými výnosy. Zatímco ve studii za rok 2008 jsme neměli žádný případ exitu formou konkurzního řízení, obávám se, že kvůli pokračující ekonomické krizi by se letos nějaký mohl objevit,“ upozorňuje Petr Kříž, senior manažer v oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice specializující se na oblast private equity. 

Financování budoucích úvěrů

„Již dnes můžeme pozorovat v některých oblastech ekonomiky první známky oživení. A private equity fondy mají připravené primární emise akcií řady svých společností. Nicméně do budoucna nelze očekávat, že by úvěry byly tak snadno dostupné, jako tomu bylo v minulosti. Pokud se fondům nepodaří prodat stávající investice, případně vydělat jejich prostřednictvím dostatečné finanční prostředky na snížení objemu úvěrů použitých na jejich akvizice, budou mít problémy s refinancováním těchto úvěrů. Většina z nich je přitom splatná již v letech 2011–12,“ říká Petr Kříž. 

„Vzhledem k tomu, že významný podíl v portfoliu private equity fondů představují společnosti s hodnotou přesahující miliardu eur, budou se fondy nepochybně více než kdykoli v minulosti snažit poznat a pochopit faktory, které mají největší vliv na zvyšování ekonomické výkonnosti společností nacházejících se v jejich portfoliu. Tyto faktory budou současně klíčem k úspěchu private equity sektoru na cestě k oživení trhu s primárními emisemi akcií a při přípravě společností na exit private equity investora vůbec,“ dodává Peter Wells.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.