Čtvrtek 02. prosince. Svátek má Blanka.

Důchody by se od ledna 2011 měly v průměru zvýšit o 371 Kč

Penze Daniel Kuchta 17.08.2010 | 15:02 0 Komentářů

MPSV navrhuje zvýšit procentní výměru každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 % a základní výměru důchodu zvýšit o 60 Kč na 2 230 Kč (tisková zpráva MPSV).

Průměrný starobní důchod se tak od ledna 2011 zvýší o 371 Kč na 10 494 Kč,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Výdaje státního rozpočtu na tuto valorizaci budou v roce 2011 u důchodů vyplácených ČSSZ činit 12,41 mld. Kč. „Návrh nařízení o zvýšení důchodů od ledna příštího roku předložím vládě počátkem září, kabinet o něm rozhodne do 30. září,“ doplnil Drábek. Důchody byly naposledy zvyšovány od ledna 2009.

Zvýšení důchodů od ledna 2011 je podle zákona třeba stanovit tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající nejméně 100 % růstu indexu spotřebitelských cen zjištěného v období srpen 2008 (měsíc následující po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení  důchodů podle nařízení vlády č. 363/2008 Sb.) až červenec 2010 a dále též o částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy zjištěného za roky 2008 a 2009.

V období od srpna 2008 do července 2010 se index růstu cen vypočtený podle § 67 odst. 9 zákona zvýšil o 2,2 % (2,2124). Růst reálných mezd za roky 2008 a 2009 vypočtený podle § 67 odst. 9 zákona dosáhl 4,1 % a z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3. Zvýšení průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně tedy má činit nejméně 3,6 % (1,022124 x 1,013667 = 1,0360934). Vzhledem k tomu, že toto zvýšení stanovené podle pravidel zákona činí více než 2 % je podle § 67 zákona nutné, důchody zvýšit v pravidelném termínu od ledna 2011.

Cílem navržené úpravy je zvýšit důchody v zákonem stanoveném termínu. Podle § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu (v pravidelném termínu), pokud zvýšení důchodů stanovené podle pravidel obsažených v odstavci 4 tohoto ustanovení činí aspoň 2 %. Protože tato zákonná podmínka nebyla naplněna pro zvýšení důchodů od ledna 2010, byly důchody zvýšeny naposledy od ledna 2009.

Od ledna 2011 se navrhuje zvýšit o 3,9 % též příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, přiznané před 1. lednem 2011. Příplatky se zvýší od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2010.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.