Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

Důchodové pojištění i s dohodou o provedení práce

Penze 03.01.2012 | 09:53 0 Komentářů

Od 1. ledna 2012 musí povinně platit důchodové pojištění i osoby pracující na dohodu o provedení práce. Limitem je pouze částka příjmu 10 tis. Kč měsíčně, kdy povinnost platit důchodové pojištění vzniká až po jejím překročení. Nově jsou povinně pojištěny i další osoby.

„Od 1. 1. 2012 dochází k úpravě okruhu důchodově pojištěných osob. Důchodově jsou pojištěni členové družstva a nově ředitelé obecně prospěšných společností, pokud mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo či obecně prospěšnou společnost práci a jsou za ni odměňováni. Dále jsou pojištěni členové kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, považuje-li se jejich příjem za činnost v těchto orgánech za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů. Rovněž jsou pojištěni likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů a vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku,“ uvádí dále k rozšíření osob povinně platících důchodové pojištění Česká správa sociálního zabezpečení.

Zároveň pokud přijde důchod po zemřelém, je nově stanovena povinnost tento vrátit. „Pokud nelze tyto splátky důchodu vrátit, například nikdo z pozůstalých nemá k účtu zesnulého přístup, jsou tyto splátky důchodu dluhem zemřelého, který je předmětem dědického vypořádání (řízení),“ doplňuje ČSSZ.

Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.