Čtvrtek 13. prosince. Svátek má Lucie.

Dne 30. května 2011 Fond pojištění vkladů zahájí výplatu náhrad vkladů klientů Vojenské družstevní záložny

Banky Daniel Kuchta 17.05.2011 | 09:25 0 Komentářů

Fond pojištění vkladů v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dnes oznámil, že výplatu náhrad vkladů klientů Vojenské družstevní záložny v likvidaci budou zajišťovat vybrané pobočky GE Money Bank, a.s. Výplata bude zahájena 30. května 2011 (tisková zpráva Fondu pojištění vkladů).

Postižení klienti se mohou dostavit na přepážku kterékoliv vybrané pobočky GE Money Bank, a.s. v jejích úředních hodinách. K výplatě náhrady vkladu postačí předložení platného průkazu totožnosti respektive v případech, kdy si klient nemůže vybrat náhradu vkladu osobně ještě platné zmocnění k výběru náhrady. Své nároky mohou klienti zkrachovalé záložny uplatnit po dobu tří let od data zahájení výplat.

Fond pojištění vkladů obdržel 2. května 2011 Oznámení ČNB o neschopnosti Vojenské družstevní záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Fond bude vyplácet náhrady vkladů do výše 100 % maximálně však do limitu 2.418.000,- Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 24,180 Kč/ eur vyhlášeného ČNB ke dni 2. 5. 2011).

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností podání reklamací, mohou oprávněné osoby nalézt na pobočkách GE Money Bank, a.s. a na jejich internetových stránkách (www.gemoney.cz) nebo na internetových stránkách Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz) či v jeho sídle, Praha 1, Růžová 15, 2. patro.

Oznámení klientům Vojenské družstevní záložny v likvidaci

Fond pojištění vkladů oznamuje klientům Vojenské družstevní záložny v likvidaci (dále jen „oprávněným osobám“), že dne 30. května 2011 bude zahájena výplata náhrad vkladů podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Výplata náhrad vkladů oprávněným osobám bude probíhat na níže uvedených pobočkách GE Money Bank, a.s. po dobu tří let ode dne zahájení.

Osobami oprávněnými k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou:

a) fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 2. května 2011, tj. ke dni kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Vojenské družstevní záložny v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b) jejich dědicové,

c) jejich právní nástupci.

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

Fyzické osoby – průkazem totožnosti,

Fyzické osoby – podnikatelé – průkazem totožnosti a výpisem ze živnostenského rejstříku,

Právnické osoby – výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost.

V případě dědiců nebo právních nástupců z jiného titulu, bude požadován i dokument prokazující nabytí pohledávky.

Upozorňujeme klienty Vojenské družstevní záložny v likvidaci, že členské vklady nejsou součástí výplaty náhrad vkladu.

Více informací k výplatám náhrad vkladů, včetně kompletního seznamu požadovaných dokladů a možností podání reklamací, mohou oprávněné osoby nalézt na pobočkách GE Money Bank, a.s., v sídle Fondu pojištění vkladů, Praha 1, Růžová 15, 2. patro a na internetových stránkách www.gemoney.cz a www.fpv.cz.

Seznam vybraných poboček GE Money Bank, a.s. k výplatě náhrady vkladů pro klienty Vojenské družstevní záložny v likvidaci:

Obchodní místo

Adresa

Praha 1 – Revoluční

Revoluční 8

Praha 6 – Bělohorská

Bělohorská 35

Praha 6 – Dejvice

Vítězné nám. 2

Praha 1 – Václavské náměstí

Václavské náměstí 62

Vyškov

Husova 1

Přerov

Čechova 2

Olomouc

Opletalova 2

Brno – Česká

Česká 7

Brno – Kotlářská

Kotlářská 989/53

Tábor

Palackého 357

Čáslav

Masarykova 194

Brandýs n. Labem

Masarykovo nám. 60

Příbram

Pražská 141

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.