Sobota 26. září. Svátek má Andrea.

ČSOB přichází s pěti novými zajištěnými fondy

ČSOB v květnu zahajuje nabídku pěti nových zajištěných fondů. „Věřím, že v současné situaci pokračujícího oživení, ale také určité nejistoty z vývoje na Blízkém Východě, přijde klientům vhod nabídka obsahující jak ochranné prvky tak potenciál nadvýnosu,“ uvedl Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Záběr investic pětice nových zajištěných fondů v nabídce ČSOB je skutečně široký.

Global Partners ČSOB Evropský click 1:

Tento fond patří k typu Klik (Click) velmi oblíbených zajištěných fondů. Jeho maximální výnos je 32,5 % za dobu trvání fondu, která je 5 let a 7 měsíců. Maximální výnos za období, které je většinou roční, může dosáhnout 6,5 %. Fond nabízí 100% ochranu investice při splatnosti*. Výnos tohoto fondu je vázán na vývoj evropského akciového indexu Eurostoxx 50 (koš nejvýznamnějších 50 akcií eurozóny) a díky mechanismu „fixace výnosu“ má investor při růstu trhů možnost využít postupného zajištění. Fond se doporučuje jako doplnění nerizikové části portfolia pro větší investory nebo pro klienty, kteří preferují konzervativní investice či se s clickovou strukturou již setkali a mají s ní dobré zkušenosti.

Global Partners ČSOB Světového růstu+ 25:

Fond investuje do koše 30 pečlivě vybraných akcií s krátkou dobou investice 3 roky a 10 měsíců.   Klienti mohou u tohoto typu produktu využít všech výhod, které jim přináší široce a pestře diverzifikované portfolio fondu (teritoriální a mezioborové diverzifikace).   Díky strategii plného kvartálního průměrování ceny podkladového aktiva má případný pokles cen akcií těsně před splatností fondu pouze omezený dopad na celkový výnos fondu při splatnosti. Navíc výnos fondu není nijak omezen a stále u něj funguje 100% ochrana investice při splatnosti*. Mezi nejzajímavější společnosti, do kterých fond investuje, patří Kimberly Clark corp. – zdravotnická a zdravovědní společnost a Consolidated Edison – jedna z největších energetických firem působících na území USA.

Global Partners ČSOB BRIC šampióni 1:

Neomezený výnos, střední doba trvání (5 let a 7 měsíců) a investice do 20 akcií firem působících v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) – takové výhody se spojují v tomto fondu. Při poklesu podkladového aktiva do 30 % zafunguje při splatnosti fondu 100% ochrana vložené investice*. Pokud dojde při splatnosti k vyšší ztrátě, ochrana investice zajištěna není. Tento pokles je dále snížen o 30 % (pokud koš poklesne ke splatnosti o 40 %, ztráta investora je zde 10 %). Mezi nejvíce zastoupené firmy ve fondu patří: Bristol-Myers – jedna z předních farmaceutických společností na světě a Nestle SA – mezinárodní potravinářská firma, která se soustřeďuje na výrobu mléka, čokolády, cukrovinek, balené vody, kávu atd. Fond je vhodný především pro dynamičtější investory a pro klienty, kteří se chtějí podílet na vývoji nejrychleji se rozvíjejících zemí BRIC.

Horizon ČSOB Exclusive Airbag Jumper [1] 1 EUR:

Jedná se o eurový fond se střední dobou investice v délce 5 let a 1 měsíc. Jeho maximální výnos je 40 %* a investuje do Evropského akciového koše Eurostoxx 50. Jestliže fond překoná každý rok v červnu danou mezní hodnotu podkladového aktiva, je předčasně ukončen a klientům je vyplacen výnos podle doby trvání fondu (pokud dojde např. ve třetím roce, tj. v červnu 2014 k překonání 90 % původní hodnoty podkladového aktiva, fond končí s výnosem 24 %). Jedná se o dynamičtější produkt, který navíc investuje v eurech, proto je vhodný především pro investory, kteří mají euro jako referenční měnu. Fond se doporučuje jako část investičního portfolia.

Global Partners Maximal Invest – ČSOB Světový strom 16:

Další produkt ze série Maximal Investů s trváním 5 let. Jeho investiční složka na koš 20 pečlivě vybraných světových akcií jako například France telecom nebo Roche Holdin. Jeho minimální zajištěný výnos je 7,81 % a maximální výnos za dobu trvání je 39,57 %.

Zdroj: Tisková zpráva ČSOB


[1] ) Slůvko JUMPER je anglické a znamená SKOKAN. Název tohoto fondu obrazně shrnuje možnost, že fond může být předčasně ukončen, když „přeskočí“ stanovenou hranici výnosu. Sportovní terminologie je zde na místě, protože fond vskutku připomíná skokana, který má 5 pokusů k překonání stanovené výšky (výnosu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.