CZK/€ 25.325 -0,02%

CZK/$ 23.768 -0,06%

CZK/£ 29.660 +0,03%

CZK/CHF 26.043 -0,08%

12. 02. 2010

0 komentářů

ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2010

 


 

Důležitou částí čtvrtletně zveřejňovaného dokumentu je prognóza budoucího vývoje české ekonomiky, představující klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. ČNB předkládá Zprávu o inflaci dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Aktuální zpráva vychází z informací dostupných k 22. lednu 2010 a bankovní rada ČNB ji schválila na svém zasedání dne 11.2.2010.

Prognóza popsaná v této zprávě očekává, že celková meziroční inflace se bude v průběhu roku 2010 postupně zvyšovat a v jeho druhé polovině se v důsledku daňových změn dočasně dostane až mírně nad 2% inflační cíl ČNB. Poté se sníží a v horizontu měnové politiky, tj. v první polovině roku 2011, se bude nacházet poblíž inflačního cíle. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude od začátku letošního roku nacházet pod celkovou inflací. Na horizontu měnové politiky se tak bude zezdola přibližovat k cíli ČNB. Propad výkonu české ekonomiky v roce 2009 vystřídá od prvního čtvrtletí letošního roku mírný meziroční růst HDP, který bude ale v průběhu roku zvolňovat vlivem utlumené domácí spotřeby, opětovného zpomalení ekonomického růstu v eurozóně a odeznívání prorůstového vlivu některých protikrizových opatření v ČR a v zahraničí. V roce 2011 pak růst domácí ekonomické aktivity zrychlí vlivem výraznějšího oživení zahraniční poptávky. V roce 2010 je očekáván růst HDP v průměru o 1,4 % a v roce 2011 v průměru o 2,1 %. Nominální měnový kurz se na prognóze pozvolna zhodnocuje. S prognózou je konzistentní stabilita krátkodobých úrokových sazeb v první polovině letošního roku poblíž stávající úrovně a jejich následný postupný růst.

Vybrané makroekonomické ukazatele

   

2010

2011

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

     

Hrubý domácí produkt (HDP)

%, mzr., reálně, sez. očištěno

1,4

2,1

CENY

     

Spotřebitelské ceny

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

2,6

2,1

Měnověpolitická inflace

%, mzr., čtvrté čtvrtletí

1,4

2,1

TRH PRÁCE

     

Průměrná měsíční mzda ve sledovaných organizacích

%, mzr., nominálně

3,3

2,8

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (MPSV)

%, průměr

9,8

10,2

VEŘEJNÉ FINANCE*

     

Saldo veřejných financí (ESA 95)

mld. Kč, běžné ceny

-214,6

-248,4

Saldo veřejných financí / HDP

%, nominálně

-5,9

-6,5

Veřejný dluh / HDP

%, nominálně

41,8

46,4

VNĚJŠÍ VZTAHY

     

Obchodní bilance

mld. Kč, běžné ceny

200,0

240,0

Běžný účet platební bilance / HDP

%, nominálně

0,7

1,2

CZK/USD

průměr

17,5

17,8

CZK/EUR

průměr

25,5

25,2

ÚROKOVÉ SAZBY

     

3M PRIBOR

%, průměr

1,4

2,5

* odhad ČNB

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *