Neděle 28. února. Svátek má Lumír.

Česká republika získala v loňském roce z EU 22,8 miliard Kč

Česká republika během roku 2008 získala z rozpočtu EU o 22,8 miliard korun více než kolik do jejích fondů zaplatila.

Tzv. čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU dosáhla v loňském roce opět nejlepšího výsledku od vstupu České republiky do Evropské unie. Stejně jako v předchozích letech tak ČR zůstává čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy (58,3 mld) a odvody (35,4 mld) za rok 2008 dosáhl 22,8 mld. Kč.

Graf 1: Vývoj čisté pozice ČR vůči EU

Zdrojem největšího přílivu peněz z rozpočtů EU jsou její strukturální fondy a Fond soudržnosti EU, odkud získala Česká republika celkem 41,9 mld. Kč a tvořily tak téměř tři čtvrtiny (72 %) celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 14,6 mld. Kč (25 %).

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.