Pondělí 20. září. Svátek má Oleg.

ČAP má nové prezidium a čestného prezidenta

Shromáždění členů České asociace pojišťoven zvolilo dne 26. 3. 2008 členy statutárních orgánů asociace. Ve funkci prezidenta byl i nadále potvrzen Ing. Ladislav Bartoníček, MBA předseda představenstva České pojišťovny, viceprezidenty byli zvoleni Ing. Martin Diviš, MBA a Ing. Miroslav Tacl.(Tisková zpráva ČAP)

 Shromáždění členů České asociace pojišťoven zvolilo dne 26. 3. 2008 členy statutárních orgánů asociace.  Novým členem prezídia se stal Ing. Martin Diviš, MBA z pojišťovny Kooperativa a shromáždění potvrdilo již dříve kooptovaného pana Dalibora Šajara z ING Životní pojišťovny. Ve funkci prezidenta byl i nadále potvrzen Ing. Ladislav Bartoníček, MBA předseda představenstva České pojišťovny, viceprezidenty byli zvoleni Ing. Martin Diviš, MBA a Ing. Miroslav Tacl.

Nové složení prezidia ČAP na další volební období
:

Ing. Ladislav Bartoníček, MBA

předseda představenstva

Česká pojišťovna, a.s

Ing. Martin Diviš, MBA

člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

JUDr. Vladimír Krajíček

předseda představenstva
a generální ředitel

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

Ing. Jaroslav Kulhánek

místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele

Pojišťovna České spořitelny, a.s

Ing. Jeroen van Leeuwen

předseda představenstva
a generální ředitel

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Ing. Jaroslav Mlynář, CSc.

předseda představenstva
a generální ředitel

Generali Pojišťovna a.s.

Dalibor Šajar

generální ředitel pro obchod ČR

ING Životní pojišťovna N.V.

Ing. Miroslav Tacl

předseda představenstva

Allianz pojišťovna, a.s.

Ing. Marek Venuta

předseda představenstva
a generální ředitel

UNIQA pojišťovna, a.s.

V souvislosti s dopředu ohlášeným ukončením působení ve výkonných funkcích ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group   nekandidoval již do prezidia Ing. Vladimír Mráz.  Za jeho celoživotní přínos pro rozvoj pojistného trhu byl jednomyslně zvolen shromážděním členů čestným prezidentem ČAP. Ing. Mráz se významně zasloužil svými zkušenostmi a názory o kultivaci a růst pojišťovacího trhu v ČR a zásadně se podílel na úspěšném přechodu pojišťoven ze zákonného na povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a na řešení dopadů katastrofických povodní v roce 2002,“ zdůraznil Ladislav Bartoníček. 

Shromáždění členů dále zvolilo kontrolní komisi ve složení Ing. Milan Tulach z Exportní a garanční pojišťovací společnosti, Ing. Katarína Dupláková z Komerční pojišťovny a Ing. Peter Mančík, MBA z První Americko-české pojišťovny  (AMCICO AIG Live). Kontrolní komise má ve své kompetenci kontrolovat hospodaření asociace podle úkolů stanovených v zásadách finančního hospodaření asociace.

Novým členem ČAP se od 26. 3. 2008 stala TRIGLAV pojišťovna, a.s., která zahájila svoji činnost na českém trhu v září 1996. V roce 2006 její předepsané pojistné dosáhlo 433 mil. Kč.

Celkový počet členů asociace se tak zvýšil na 27.

Shromáždění členů odsouhlasilo připojení ČAP k Etickému kodexu finančního trhu a jeho propojení s Kodexem etiky v pojišťovnictví. Podstatnou změnou v Kodexu etiky v pojišťovnictví je zahrnutí povinnosti klienta uplatnit svoji stížnost na porušení kodexu nejprve vůči pojišťovně.

Shromáždění členů ČAP podpořilo hlavní úkoly asociace, které jsou soustředěny zejména na oblast legislativy. Činnost ČAP se zaměří na přípravu legislativního procesu v oblasti důchodové a zdravotní reformy a dalších návrhů zákonů týkajících se přímo či nepřímo pojistného trhu. Neméně významné aktivity vyvine ČAP v oblasti boje s pojistným podvodem a při spolupráci na evropském projektu Solvency II. I nadále bude ČAP zvyšovat informační aktivity vůči spotřebitelům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.