Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Banka mezinárodní spolupráce dostala licenci od ČNB

Banky Daniel Kuchta 06.05.2008 | 16:16 0 Komentářů

Dne 6.5.2008 nabylo právní moc rozhodnutí ČNB o udělení licence první rusko-české bance.

Správní řízení o udělení bankovní licence BMS bylo zahájeno dne 20.4.2007 doručením žádosti První česko-ruské banky, společnosti s ručením omezeným, Moskva, Ruská federace (dále jen „PČRB“). PČRB podléhá dohledu Centrální banky Ruské federace.

PČRB je zakladatelem BMS a o udělení licence žádala celkem třikrát. Řízení o první žádosti z února 2004 bylo zastaveno, druhá žádost z dubna 2005 byla kvůli nesplnění všech zákonních podmínek zamítnuta.

Třetí žádost byla podána v dubnu 2007 a žadatel předložil všechny podklady a splnil podmínky pro udělení licence. Ta byla udělena 17. dubna 2008.  

Základní informace o BMS:

Základní kapitál BMS : 600 000 000,- Kč  (plně splacen před vydáním rozhodnutí)

Sídlo : Praha

Jediný akcionář BMS :  PČRB  (100% akcií BMS)

Předmět činnosti BMS :

§ 1 odst. 1 zákona o bankách

a) přijímání vkladů od veřejnosti,

b) poskytování úvěrů,

§ 1 odst. 3 zákona o bankách

a) investování do cenných papírů na vlastní účet,

b) finanční pronájem (finanční leasing),

c) platební styk a zúčtování,

d) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků,

e) poskytování záruk,

f) otvírání akreditivů,

g) obstarávání inkasa,

k) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),

l) poskytování bankovních informací,

m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,

o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci.

Bankovní dohled na činností BMS bude vykonávat ČNB. ČNB bude vykonávat i bankovní dohled na konsolidovaném základě nad příslušným konsolidačním celkem.

Zdroj: Tisková zpráva ČNB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.