Úterý 18. ledna. Svátek má Vladislav.

AFIZ pozastavila členství společnosti OVB Allfinanz, a.s.

Etický výbor AFIZ na svém zasedání dne 16.10.2008 rozhodl v rámci disciplinárního řízení o pozastavení členství společnosti OVB Allfinanz, a.s. v AFIZ s tím, že společnost musí do 31. ledna 2009 vytvořit a předložit AFIZ interní předpis vnitřní kontroly dodržování odborné péče při poskytování služeb zákazníkům a manuál k jeho implementaci do praxe (Tisková zpráva AFIZ).

V případě, že společnost nedostatky v nastavení a fungování vnitřní kontroly odstraní, bude Etickým výborem zrušeno pozastavení jejího členství. Následně společnost OVB Allfinanz, a.s. musí umožnit právnímu oddělení AFIZ provedení hloubkového auditu, který bude zaměřen na kontrolu praktického fungování vnitřní kontroly, a to do 30. dubna 2009.

Etický výbor AFIZ z opakovaných důvodných stížností klientů na některé spolupracovníky OVB Allfinanz, a.s. zjistil, že společnost nemá nastaven systém vnitřní kontroly, který by případná vážná pochybení spolupracovníků proti principům odborné péče včas odhalil a řešil. Jedná se zejména o případy vícenásobného uzavírání investičních životních pojistek s minimálními pojistnými ochranami u téhož klienta nebo o IŽP s nedůvodně vysokými platbami běžného pojistného, navíc mnohdy v situaci, kdy platby nakonec překračují reálné možnosti daného klienta.

Třebaže je zřejmé, že se nejedná o obecnou praxi společnosti OVB Allfinanz, a.s. a že naprostá většina spolupracovníků této společnosti poskytuje služby s odbornou péčí, nelze připustit, aby společnost jako člen AFIZ neměla účinné vnitřní nástroje, kterými včas zjistí a napraví jednotlivé případy pochybení.  Ostatní členové AFIZ takové nástroje mají a využívají je.

V reakci na včera doručené rozhodnutí Etického výboru dnes společnost OVB Allfinanz, a.s. ukončila členství v AFIZ, a to společně se svojí dceřinou společností EFCON Consulting, s.r.o.

„Doufala jsem, že z tohoto varovně vztyčeného prstu si OVB vezme ponaučení, zjedná nápravu a bude tak nadále významným členem AFIZ“, komentuje Marta Gellová, generální sekretář AFIZ, a dodává: „Dnešní oznámení společnosti OVB Allfinanz, a.s. o vystoupení z asociace však chápeme jako stvrzení toho, že  OVB nechce vyhovět samoregulačním opatřením, které jí AFIZ doporučila. Mrzí nás, že tímto krokem ztrácíme možnost jakkoli pozitivně působit na dodržování odborné péče o klienty u této společnosti.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.