Neděle 07. března. Svátek má Tomáš.

10 investičních příležitostí pro rok 2009 aneb jak ochránit své portfolio a vyklouznout z recese

Do nového roku s čistým štítem! Tak by mělo znít heslo většiny investorů. Je na čase přestat pitvat ztráty na finančních trzích, jenž způsobily v roce 2008 v portfoliích značné propady a opět začít uvažovat co nejrealističtěji. Stojíme nyní na kolejích a na konci tunelu spatřujeme světlo. To samé světlo, z něhož se začátkem minulého roku vyklubal projíždějící vlak, který zanechal na finančních trzích nedozírné ztráty (Zpráva Capital Partners).

Nyní se však jedná o světlo naděje na lepší zítřky. V následujícím textu vybíráme 10 možných investičních cest jak k tomuto světlu dojít relativně co nejbezpečněji. Zaměřujeme se především na kombinaci defenzivních a pro-aktivních investičních příležitostí s výhledem na celých příštích 12 měsíců.

1. Kupovat dlouhodobé státní dluhopisy (Treasury bonds) – Tyto dluhopisy nyní zažívají býčí trend a mnoho expertů hovoří dokonce o jejich přecenění. Tříměsíční obligace nenabízejí v podstatě žádné zhodnocení a i 30-ti leté státní dluhopisy jsou úročeny méně než 3%. Důvod proč by se pro rok 2009 mohla investice do dlouhodobých dluhopisů vyplatit, tkví v jednom kouzelném pojmu: Deflace. Pokud by tato situace nastala, a nepravděpodobné to není, největšími vítězi budou lidé držící cash a ti kteří drží dlouhodobé státní dluhopisy zaručující pravidelný přísun peněz.

2. Přidat investičním stupněm ohodnocené firemní obligace (U.S. corporate bonds) – Kreditní krize poslala do kolen mnoho amerických společností, jež nutně potřebují zajistit stálé přísuny peněz a tak se financují vytvářením dluhů. Kvalitní korporátní dluh je na trhu oceňován stupněm A nebo vyšším a pokud příslušné společnosti stojí blízko resp. na pokraji bankrotu, tak dochází k tlaku na rizikové prémie do závratných výšin. A tak se nabízí investice prostřednictvím těchto dluhopisů, jež přinášejí větší procentuální výnos než-li státní dluhopisy a zároveň jejich riziko není tak vysoké jako u akcií. Když společnost padne, pak jsou věřitelé na výplatní pásce likvidačního zůstatku před akcionáři.

3. Dávat přednost americkým akciím před zbytkem světa – Spojené státy jsou již rok v recesi a Evropa a Japonsko směřují stejným směrem. Finanční krize dolehla bez výjimky na všechny vyspělé ekonomiky, rozdíl je však v rychlosti a ráznosti opatření, jež byla přijata jednotlivými státy, popř. regiony. Právě z výše zmíněné akceschopnosti a razance, se kterou FED a americké ministerstvo financí reagovalo na nastalou situaci, spatřujeme výhodu oproti zbytku světa. Tento fakt by pak mohl zapříčinit dřívější revitalizaci amerických kapitálových trhů ve chvíli, kdy ostatní velmoci budou bojovat s přímými důsledky recese. Agresivní politika snižování úrokových sazeb (současný benchmark sazeb činí 0% – 0,25%) již pomalu přináší své ovoce a ve spojení s investicemi a opatřeními, jež připravuje Barack Obama, se zdá, že americká ekonomika bude mít přece jenom dřívější předpoklady růstu.

4. Být obezřetný v případě akcií běžného spotřebitelského zboží – V průběhu krize, takovéhoto druhu, vždy roste míra úspor domácností a klesá spotřeba. Lidé se strachují o práci a logicky vytvářejí rezervy. V oblasti spotřebitelských výdajů je tato recese nejintenzivnější za posledních 6 dekád a předpokládá se, že během celého roku 2009 se tento trend jen tak neobrátí. Pozitivně by naopak na tyto společnosti mohly zapůsobit klesající ceny komodit, jež by jim zákonitě zvýšily ziskové marže. Sečteno a podtrženo ve výše zmíněné oblasti je na místě defenzivní taktika v podobě investice do takových gigantů jako Wal-Mart Stores Inc. či General Mills Inc.

5. Zaměření se na zdravotnické tituly – Reforma zdravotnictví je jednou z největších priorit nově zvoleného prezidenta Barracka Obamy. Ze zvolení demokratického kandidáta by měly těžit především zdravotní pojišťovny díky dotacím na příliv nových, dosud nepojištěných Američanů (cca 46 mil. obyvatel), pro něž se pojištění stane cenově dostupnějším. Sektor péče o zdraví jako takový, byl pak jedním z mála sektorů, jež prošel a prochází krizí na finančních trzích s menšími ztrátami než jiné průmyslové sektory a s velkou pravděpodobností lze předpokládat v tomto roce jeho expanzi, dle některých analytiků největší za posledních 15 let.

6. Zajímavé investice do sektoru telekomunikací a akcií veřejně prospěšných společností – Tyto dvě oblasti jsou pro investory tou nejlepší příležitostí, pokud v roce 2009 vyhledávají takové tituly, jež by jim zajistily stálý přísun dividend v zajímavé výši a s menším rizikem. Především pak v oblasti veřejně užitečných společností (Utilities), lze během tohoto roku očekávat zvýšenou aktivitu. Mnoho podniků zvažuje fůze, či jinou formu sloučení, což pro investory znamená rozhodně zajímavé prémie.

7. Dividendové akcie – Rok 2009, či minimálně jeho začátek, bude na kapitálových trzích značně volatilní a akcie přinášející možnost vysokého zisku budou pro konzervativnější investory představovat neúnosné riziko. Stačí se podívat na akcie finančních institucí – kde platí rčení „buď a nebo“. Jak již bylo zmíněno v bodě 6, akcie přinášející vysoké dividendy, jsou pro recesní a porecesní rok tou nejracionálnější investicí. Jako racionální se jeví např. investice do akcií výše zmíněného zdravotnického sektoru (např. Pfizer Inc., Merck Co. Inc.).

8. Nákup titulů co nejméně závislých na psychologickém segmentu – V průběhu této krize vyvstala na povrch, více než kdy jindy, otázka vlivu psychologických efektů na trhy cenných papírů. Mnohdy to byl právě pouze negativní sentiment, jenž stahoval cenné papíry ke dnu, i přes silný fundament společnosti a dobré hospodářské výsledky. Následkem těchto efektů se i tyto tituly iracionálně dostaly na historicky nízké hodnoty, což pro investory představuje výbornou příležitost. Pro rok 2009 se jednoduše vyplatí sázet na kvalitu, a to např. do energetických titulů jako Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., či do podhodnocených technologických titulů jako např. Microsoft Corp., či Apple Inc..

9. Opatrně s municipálními dluhopisy – Dluhopisy jednotlivých amerických států a obecní dluhopisy byly během kreditní krize zasaženy mnoha downgrady, což prakticky znamenalo úplné zamrznutí trhů s těmito dluhopisy. Po této “očistě“ tak nyní představují se svými nízkými cenami a atraktivním zhodnocením zajímavou investiční příležitost, samozřejmě s vyšší dávkou rizika, než je tomu u státních dluhopisů.

10. TIPS – TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), tj. cenné papíry emitované rovněž státem za účelem ochrany před inflací se v posledních měsících logicky netěšily příliš velké poptávce. A při rostoucí pravděpodobnosti deflace se není čemu divit. Nicméně podíváme-li se na nastalou situaci z dlouhodobého horizontu, zjistíme, že se nejedná o iracionální investici. Prezident Obama plánuje svými stimulačními balíky podpořit americkou ekonomiku téměř 800 mld. dolarů a to s jediným cílem – opět Spojené státy „rozběhnout“, tj. podnítit americké společnosti a domácnosti opět utrácet a spotřebovávat. Pokud tyto stimulační balíky budou efektivní, nemusela by být hrozba inflace až tak nereálná, jak se nyní může zdát. 

P. Peřinka, J. Stoulil, CAPITAL PARTNERS a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.