Středa 02. prosince. Svátek má Blanka.

Životní pojištění půjde zrušit i zpětně

Záznam o jednání poradce s klientem bude mnohem důležitější. Bude muset podchytit „pojistný zájem“. A pokud ten zanikne, bude moci klient zrušit pojistku – i několik let zpětně. Jaké to bude mít důsledky?

Nový Občanský zákoník přináší nejrůznější novinky. Ostatně proto je „nový“ a je to i jeho účel. Současná verze Občanského zákoníku platí od roku 1964 a vznikala v době, kdy občanská práva ustupovala stranou Straně a „národní zájem“ byl modlou budování „socialistické společnosti“. Přesto některé z novinek mohou v jeho počátcích vnést zmatek nejen do smluvních vztahů.

Jednou z mnoha oblastí lidského života, v nichž se změna Občanského zákoníku promítne, je pojištění. Klientům hlavu zamotá významná změna terminologie, pojišťovnám naopak možnost zpětného zrušení smlouvy klientem na základě zániku pojistného zájmu. A klient v tomto případě nemusí spěchat.

Nový Občanský zákoník mění některé dnes užívané pojmy v pojišťovnictví. Např. to, co je dnes návrhem pojistné smlouvy, bude její nabídkou.

 • Návrh = nabídka
 • Pojistné riziko = pojistné nebezpečí
 • Lhůta = doba
 • Pojistná událost = nahodilá událost krytá pojištěním 
 • Pojištěný – fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje

Zdroj: Pojišťovna ČS

Novým pojmem je také pojistný zájem. Ten bude povinen zjistit zprostředkovatel pojištění (ať již nezávislý finanční poradce, bankéř na přepážce banky nebo zaměstnanec pojišťovny) a smlouva bude dále putovat se záznamem z jednání. Pokud v průběhu pojištění pojistný zájem pomine, může pojištění smlouvu zrušit ke dni zániku pojistného zájmu.

Příklad: Klient uvede, že uzavírá pojištění pro případ smrti, aby finančně zajistil manželku v případě svého úmrtí. Po rozvodu může pojistnou smlouvu zrušit i mimo standardní lhůty (tedy pouze k výročí smlouvy s výpovědí podanou nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období) – a to i zpětně k datu rozvodu.

Samotný rozvod ovšem nemusí znamenat zánik pojistného zájmu. „Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí -li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života,“ uvádí § 2762 odst. 1 nového Občanského zákoníku. Je-li např. manželství obdařeno dětmi, může pojistný zájem trvat i bez ohledu na rozvod.

Zákon naštěstí zamezuje spekulacím typu „sice jsem se rozvedl, ale pojistku nechám běžet, kdyby se něco stalo, aspoň pojišťovna bude platit, a když se nic nestane, tak ji zruším zpětně“. Zákon obsahuje ustanovení, které pojišťovně umožňuje naúčtovat klientovi pojistné za dobu, kdy nevěděla o zániku pojistného zájmu. „Pojišťovna bude muset v případě zániku pojistného zájmu smlouvu zneplatnit. V obvyklých případech (kdy o neexistenci pojistného zájmu pojišťovna nevěděla, a ani nemohla vědět – klient jí o tom neřekl dříve) jí bude náležet pojistné až do okamžiku, kdy se o takovém zániku pojistného zájmu dozvěděla,“ potvrzuje Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Dopad zrušení smlouvy by neměl mít vliv ani na provize vyplacené finančním poradcům. Pokud o zániku pojistného zájmu pojišťovna nevěděla dříve, nevěděl o tom dříve ani poradce, protože taková neexistence určitě nemohla vyplynout z jednání, které měl poradce s klientem před uzavřením smlouvy. Pak to nebude mít negativní dopad na odměnu poradce, protože smlouva bude zneplatněna až k okamžiku oznámení,“ uvádí Petr Procházka, ale zároveň upozorňuje: Bude-li se jednat o skutečnost, o které pojišťovna nebo poradce věděli předem, a přesto smlouvu uzavřeli, bude smlouva neplatná od samého počátku. V těchto případech pak samozřejmě musí být vráceny veškeré proběhlé platby a případná pojistná plnění za celou dobu trvání pojištění.“ 

V současnosti mají povinnost zkoumat potřeby klientů finanční zprostředkovatelé. Od 1. 1. 2014 ji navíc získají i pojišťovny. „A když se nebudou shodovat s jeho požadavky a přáními, budou mít ze zákona povinnost na tuto nesrovnalost zákazníka upozornit, přičemž se také přihlíží k tomu, zda byl uzavření smlouvy nápomocen na pojišťovně nezávislý zprostředkovatel, což klade také určitou odpovědnost právě na zprostředkovatele,“ vysvětluje Vladek Krámek, právník společnosti Fincentrum.

Tip: Prodali vám drahé stavební spoření? Braňte se

Jedinou výhodou ze zrušení smlouvy na základě zániku pojistného zájmu tak bude pro klienta možnost zrušit smlouvu kdykoli a nečekat na výročí.

Který Občanský zákoník považujete za lepší?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

5 komentářů: “Životní pojištění půjde zrušit i zpětně”

 1. napsal:

  Za nový OZ jsem upřímně rád, současný pojistný trh vyčistí jedině povinnost nahradit způsobené škody, viz. nedávná pokuta 6 milionů Štorkovi. Jsem zvědav, jak si se zánikem pojistného zájmu poradí různí koumákové a vykukové ve vztahu k již vyplaceným provizím, přeci jen žijeme v ČR a český člověk je neuvěřitelně vynalézavý.
  Přeji všem klientům, kteří se cítí nebo skutečně byli či budou poškození poradci a zprostředkovateli („takové výhodné spoření v IŽP“), aby našli odvahu řešit tyto prasárny u finančního arbitra, soudu prostřednictvím NOZ nebo ČNB. Čím více pokut typu Štork, tím lépe, jinak se trh nepročistí od (zejména) MLM bouchačů.

  • mm napsal:

   až na to, že LŠ nedostal pokutu za způsobené škody klientům

   • Radek napsal:

    Přesně tak. Něco jiného je pokuta a něco jiného náhrada škody. U té by se Štork prohnul mnohem víc…

  • napsal:

   Lidi se už teď a před uzavřením smlouvy můžou informovat, co jim to vlastně bylo předloženo.

   No a dělá to někdo z nich? Jen málokdo.

   V první řadě je třeba zamezit vstupu dalších a dalších zoufalců do tohohle oboru. To znamená zrušit multilevely.

   No a stojí o to někdo z institucí, které mají tuhle oblast pod správou? Ne, nestojí.

   • Radek napsal:

    Neruzumím vám. Jako problém identifikujete, že se lidé neinformují na to, co jim bylo předloženo, a jako řešení navrhujete zrušení MLM? Kde je logika? To jako když klienta bude obsluhovat člověk mimo MLM, tak se klient informuje? To nedává smysl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.