CZK/€ 24.725 +0,32%

CZK/$ 22.775 +0,55%

CZK/£ 29.040 +0,24%

CZK/CHF 24.963 +0,32%

Text: Filip Kučera

14. 03. 2024

0 komentářů

Zavádění ESG do firem: Příležitosti a výzvy v éře generativní umělé inteligence

 

Vstup generativní umělé inteligence (AI) do firemního prostředí přináší nejen revoluční změny ve způsobu, jakým společnosti fungují, ale také nové možnosti a výzvy v implementaci environmentálního, sociálního a správního (ESG) rámce do svých podnikových strategií. Zatímco tři čtvrtiny firem očekávají, že generativní AI do tří let změní jejich společnosti, jsou zde stále jasně identifikovatelné překážky, které brání plnému využití této technologie k podpoře ESG cílů.

Loading 

Příležitosti generativní AI pro ESG

Generativní AI poskytuje firmám široké spektrum možností, jak lépe integrovat ESG aspekty do svého podnikání a zároveň zvyšovat svou konkurenceschopnost a udržitelnost. Jednou z klíčových oblastí, kde generativní AI může hrát významnou roli, je environmentální udržitelnost.

Díky pokroku v oblasti AI jsou firmy schopny analyzovat obrovské množství dat a identifikovat způsoby, jak snížit svůj ekologický otisk. Například algoritmy generativní AI mohou pomoci v optimalizaci využití energie a surovin, což zase vede k redukci emisí skleníkových plynů a minimalizaci odpadu.

Další významnou oblastí, kde generativní AI může podporovat ESG cíle firem, je sociální odpovědnost. Díky analýzám velkých datových souborů mohou firmy lépe porozumět potřebám svých zaměstnanců i zákazníků a přizpůsobit své produkty a služby tak, aby lépe vyhovovaly jejich očekáváním a potřebám. To může vést k větší spokojenosti zaměstnanců, což přispívá k vytváření pozitivní pracovní kultury, a také k větší loajalitě zákazníků.

Výzvy zavádění ESG prostřednictvím generativní AI

Přestože generativní AI nabízí mnoho příležitostí, existují i výzvy, které firmy musí překonat, aby úspěšně implementovaly ESG do svých strategií. Jednou z hlavních překážek je nedostatečné povědomí a vzdělávání zaměstnanců o možnostech a přínosech generativní AI pro ESG. Mnoho firem stále nedostatečně investuje do školení svých zaměstnanců v této oblasti a nedokáže jim poskytnout potřebné znalosti a dovednosti.

REKLAMA

Další výzvou je nedostatek technických dovedností a odbornosti v oblasti generativní AI. Ačkoli někteří zaměstnanci se považují za odborníky v této oblasti, mnoho firem se stále potýká s nedostatkem technicky zdatných lidí a dovedností potřebných k úspěšnému zavádění a provozování generativní AI.

Zavádění ESG do firem prostřednictvím generativní AI přináší řadu příležitostí, ale také výzev. Firmy musí aktivně investovat do vzdělávání svých zaměstnanců a hledání technických talentů, aby úspěšně využily potenciál této technologie k dosažení svých ESG cílů.

Níže najdete některé z nedostatků, které se při jejich zavádění objevují:

Nedostatečná transparentnost a reporting: Mnoho firem, jak českých, tak světových, stále nedostatečně informuje o svých ESG aktivitách. Chybí jim transparentní a důvěryhodné způsoby, jak sdělovat své úspěchy i nedostatky v oblastech ESG. To komplikuje hodnocení a porovnání výkonnosti různých společností v oblasti ESG.

Nedostatek zapojení zaměstnanců: Mnoho firem není schopno efektivně zapojit své zaměstnance do procesu implementace ESG politik a cílů. Zaměstnanci mají často omezený přístup k informacím o ESG a nedostatečné povědomí o tom, jak mohou přispět k dosažení těchto cílů.

REKLAMA

Nedostatečné investice do vzdělávání a školení: Firemní vzdělávací programy často nedostatečně zahrnují výuku o ESG tématech. Zaměstnanci nemají dostatečné znalosti o významu a implementaci ESG do firemní kultury a strategií.

Nedostatek zájmu o sociální aspekty: Mnoho firem klade hlavní důraz na environmentální aspekty ESG a zanedbává sociální a správní aspekty. Nedostatečná pozornost k otázkám jako je lidská práva, diverzita a inkluze, etika v obchodě a řízení rizik může vést k reputačním a právním problémům.

Nedostatečné začlenění ESG do strategického plánování: Mnoho firem stále nedokáže účinně začlenit ESG do svých strategických plánů a rozhodovacích procesů. Často chybí jasně definované cíle a metriky pro hodnocení úspěšnosti ESG iniciativ a nedostatek integrace ESG do hlavních podnikových procesů.

Nedostatečná spolupráce s dodavateli a zákazníky: Mnoho firem nezapojuje své dodavatele a zákazníky do svých ESG aktivit. Neprobíhá dostatečná spolupráce při sledování a podporování ESG standardů a praktik v celém dodavatelském řetězci a nedostatek komunikace s zákazníky ohledně ESG vlastností produktů a služeb.

Nedostatek regulace a tlaku investorů: V některých případech může chybět adekvátní regulace a tlak investorů na firemní sektor, což může vést k nedostatečné motivaci firem k implementaci a zlepšení ESG praktik.

Spolupráce mezi firmami a regulátory je klíčová pro zajištění odpovědného a udržitelného zavádění generativní AI do firemního prostředí. S odpovídající péčí a investicemi může generativní AI skutečně posílit ESG úsilí firem a přispět k vytvoření lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny.

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Pomůže ekologií více investice do „zelených“ nebo naopak „špinavých“ firem? Odpověď možná překvapí

Zelené investování ve skutečnosti škodí životnímu prostředí, dokládá nová studie (abstrakt níže) autorů Samuela Hartzmarka z Boston College a Kelly Shueové z Yale School of Management. Investoři, kteří podlehli zelenému imperativu doby, ESG, kupují akcie emisně „čistých firem“, zatímco se zbavují akcií „špinavých firem“. Vylepšují si tím ESG skóre […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

10. 05. 2024

Komentář: Evropu ESG oslabuje, těží z toho americké akcie i banky

Evropské akcie se letos ocitly v historicky rekordní slevě vůči těm americkým. Vyplývá to ze srovnání poměrového ukazatele vyhlížené tržní ceny akcie a čistého zisku na akcii na horizontu dalších dvanácti měsíců. V potaz jsou přitom vzaty všechny klíčové akciové tituly jak ve Spojených státech, tak v Evropě.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

29. 04. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *