CZK/€ 24.660 -0,14%

CZK/$ 23.320 -0,63%

CZK/£ 29.075 -0,24%

CZK/CHF 23.987 -0,30%

Text: Monika Lukešová

29. 11. 2011

0 komentářů

Žádný zákon nespočítá, zda si můžete půjčku dovolit. Je to o finanční gramotnosti

 


 

Podle průzkumu o finanční gramotnosti jen 60 procent má představu o tom, kolik peněz má okamžitě k dispozici. Částeční přehled má 32 procent a ve svých osobních financích se nevyzná 7 procent respondentů.

 Definice finanční gramotnosti:
 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.
Zdroj : Ministerstvo financí


Finanční gramotnost je dnes velmi populární, hovoří o ní kde kdo. Proto je tolik potřebné, aby vznikaly projekty, které povedou skutečně k jejímu zvýšení a nikoli takové, které svojí formou či obsahem spíše odradí nebo budou dokonce zavádějící,“ říká Petr Dvořák, děkan Fakulty financí a účetnictví na VŠE a dodává: „Potřebná úroveň finanční gramotnosti je diferencovaná dle různých sociálních, příjmových či věkových skupin. Nezbytná je však pro všechny a každý by si měl uvědomit, že může zásadním způsobem – ať již v pozitivním či negativním smyslu – ovlivnit jeho život.“

Podle Dušana Hradila z ministerstva financí finanční gramotnost stojí na informovanosti a na zájmech a právech spotřebitelů. Důležitý je také aktivní přístup nebo spíš řešení zadlužení a nemožnosti splácet. Důraz je také kladen na vlastní odpovědnost, kterou si lidé mnohdy neuvědomují. Žádný zákon nespočítá, zda si člověk může vzít půjčku a bude mít bez problémů na splácení

REKLAMA

Cílem finančního vzdělávání není vychovávat finanční experty, ale vybavit občany základními znalostmi a dovednostmi, které jim umožní rozhodovat se ve světě osobních financí efektivně a odpovědně,“ doplňuje  Dušan Hradil, předseda Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání při Ministerstvu financí.

Smlouvy většina lidí nečte

Z průzkumu také vyplynulo, že jen 36 procent dotazovaných si na místě smlouvu pečlivě přečte a pokud jim něco není jasné, tak se zeptají. Zběžně si přečte smlouvu 23 procent lidí a se členy domácnosti nebo s odborníkem se o obsahu smlouvy poradí 18 procent lidí. Úplně bez přečtení však smlouvu podepíší čtyři procenta dotazovaných.

Problém je, že si lidé dostatečně neuvědomují závaznost ani závažnost podpisu smlouvy,“ uvádí Eva Zamrazilová, členka bankovní rady České národní banky. Varujícím zjištěním z průzkumu o finanční gramotnosti dospělých je, že 33 procent respondentů podepsalo smlouvu, aniž by ji celou přečetlo. Přes 40 procentům se stalo, že jim byla přeložena smlouva, které neporozuměli, a 50 procent z nich smlouvu přesto podepsalo.

 Zákony regulující finanční trh a přepokládají finanční gramotnost spotřebitele:
 

REKLAMA

Zákon o spotřebitelském úvěru -Předsmluvní informace:
§5 odst. 4 Věřitel poskytne náležité vysvětlení (předsmluvních informací), aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.

Zákon o spotřebitelském úvěru – Reklama
§ 4: Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr… reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat … RPSN.

Návrh zákona o důchodovém spoření – strategie spoření:
§ 11 odst. 1: Účastník… určí strategii spoření…
Investiční riziko nese účastník.
Zdroj : prezentace Dušana Hradila na konferenci o finanční gramotnosti

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.czDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.